HSAN-ärenden

Färre miste legitimationen förra året

Färre miste legitimationen förra året
Under 2015 återkallades legitimationen för tio sjuksköterskor och barnmorskor. Arkivbild: Mostphotos

Under 2015 återkallades legitimationen för 24 sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, vilket var färre än de två åren dessförinnan.

Det visar verksamhetsredogörelsen för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som överlämnades till regeringen i dag.

Av de 24 sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som förra året fick sin legitimation indragen var 14 läkare och 10 sjuksköterskor och barnmorskor. En av dem som miste legitimationen var både legitimerad läkare och sjuksköterska.

I de flesta fallen återkallades legitimationen för att personerna själva hade begärt det, varit sjuka eller inte följt den beslutade prövotidsplanen.

Under 2013 återkallades 39 legitimationer för de tre yrkesgrupperna och under 2014 drogs 43 legitimationer.

Flyttat verksamheten

Under 2015 beslutade HSAN om prövotid för 18 sjuksköterskor och barnmorskor, samt för 10 läkare, det vill säga totalt 28 personer. Under 2013 och 2014 beslutades för var och ett av åren ett tiotal fler prövotider.

En av anledningarna till att färre miste legitimationen eller fick prövotid i fjol jämfört med tidigare år var att HSAN helt enkelt inte hann med eftersom verksamheten under 2015 rent fysiskt bytte lokaler och flyttade in i Socialstyrelsens byggnad. Detta samtidigt som det skedde en förändring av den personal som utreder ärendena.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida