Forskning

Fel bedömning ofta bakom vårdskador i ambulans

Fel bedömning ofta bakom vårdskador i ambulans
Forskarna bedömer risken för vårdskada som relativt hög i ambulansen, i förhållande till den korta vårdtiden. Bild: Borås högskola

Felbedömningar och bristande dokumentation är en orsak till att patienter kan skadas på väg till sjukhuset. Forskare bedömer att risken för vårdskada är relativt hög i ambulanssjukvården.

Svenska forskare har granskat över 1 000 journaler för att mäta riskerna för patienter i ambulanserna. De fann att de vanligaste orsakerna till vårdskador, eller risk för vårdskador, var felbedömningar av patienternas tillstånd och bristande dokumentation.

Det visar en studie som presenteras på kongressen för ambulans- och prehospital vård som börjar i dag i Stockholm.

Magnus Andersson Hagiwara, docent inom prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, är en av forskarna bakom studien.

– Resultaten visade att det sker 4,3 avvikande händelser per 100 ambulansutryckningar. Och när det gäller svårt sjuka, som vid stroke eller hjärtinfarkt, ökar siffran till 16 av 100, säger Magnus Andersson Hagiwara.

Journaler har granskats

Forskarna, från olika svenska högskolor och regioner, har granskat 30 journaler i månaden under ett år. Journalerna lottades ut från tre områden: en storstad, ett mixat område och glesbygd. Totalt blev det 1 080 journaler som analyserades utifrån 11 punkter, så kallade ”trigger tools”.

– När det finns dåliga journalsystem i ambulansen är det ett systemfel. Men det kan det vara även när bedömningen går snett. Orsakerna kan vara otillräcklig utbildning, dåligt anpassade riktlinjer och kultur, säger Magnus Andersson Hagiwara.

På sjukhus drabbas 13 av 100 patienter av vårdskador. Ambulansforskarna tycker att resultaten från studien är svåra att jämföra med patientsäkerheten på sjukhus.

Förhållandevis hög risk i ambulans

Magnus Andersson Hagiwara menar att riskerna på sjukhus ser helt annorlunda ut än i ambulanserna. På sjukhus vårdas patienten ofta en längre tid och då ökar risken för till exempel infektion.

– Våra resultat visar att risken är ganska hög även i ambulanssjukvården, där förutsättningarna för en säker vård borde vara bättre.

Forskarna bakom ambulansstudien hade tidigt misstankar om att den medicinska bedömningen skulle vara ett problem. Därför gjorde de ytterligare en studie där de jämförde den tidiga bedömningen prehospitalt med slutdiagnosen. De valde då att titta på tillstånd där tiden till vård är avgörande, som stroke, sepsis och hjärtinfarkt.

– Studien visar att diagnosen i ambulansen var felaktig i tolv procent av fallen, säger Magnus Andersson Hagiwara.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida