Fick 200 000 för omvårdnadsforskning på höftpatienter

Fick 200 000 för omvårdnadsforskning på höftpatienter
Elisabeth Hansson-Olofsson fick ta emot 200 000 kronor till sitt hälsoekonomiska forskningsprojekt. Foto: Sanna Carlheimer

En extra glad gäst på Vårdtågets middag i Göteborg i kväll var Elisabeth Hansson-Olofsson. Hon fick ett stipendium av Vårdförbundet på 200 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Patienters rehabilitering efter höftplastikoperation — en hälsoekonomisk utvärdering”.

Elisabeth är sjuksköterska och  medicine doktor.  Till vardags arbetar hon vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

På Mölndals lasarett ska hon nu göra en interventionsstudie på patienter som ska få sin första höftprotes.

– Vi ska granska omvårdnaden av de här patienterna och jämföra en grupp patienter som får gängse behandlingsmetoder med en grupp som får personcentrerad vård, berättar Elisabeth Hansson-Olofsson.

Den personcentrerade vården innebär att patientens vård planeras mycket noga redan från början. Redan vid första samtalet börjar man prata om hur det blir när patienten kommer hem efter operationen så att hon eller han kan förbereda sig och till exempel skaffa hjälp att handla och sköta vardagssysslor.

Även om man följer normala rutiner för en sjukhusvistelse så försöker man också tänka extra mycket på saker som är speciella för just den här patientkategorin.

– Vi kommer sedan att utvärdera och jämföra både kostnaderna och patienternas upplevelse för att se om den patientnära omvårdnaden har fördelar och i så fall på vilket sätt, säger Elisabeth Hansson-Olofsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida