Sjuksköterskeutbildningen

Filmer lär blivande sjuksköterskor svåra moment

Filmer lär blivande sjuksköterskor svåra moment
Att sätta en perifer venkateter hör till de medicintekniska moment sjuksköterskestudenter behöver öva. Nu finns både teori och rätt arbetssätt beskrivet på film hos Karolinska institutet. Bild: Mostphotos

Att sätta en urinkateter eller hantera en central venkateter är exempel på medicintekniska arbetsuppgifter som studenterna ofta tycker är svåra. För att hjälpa dem har två lärare gjort instruerande filmer.

På Karolinska institutets hemsida finns nu filmerna som studenter från hela landet kan gå in och titta på. Filmerna visar de arbetsuppgifter som brukar kallas medicintekniska moment, som att ge injektioner, ta blodprover, hantera centrala infarter och sätta perifer venkateter eller urinkateter.

Det är moment som tränas och examineras praktiskt och teoretiskt på sjuksköterskeutbildningen.

Evidens och riktlinjer

– Vi vet att studenterna tycker att de momenten är svåra och vill underlätta för dem. Genom att se de här detaljerade filmerna hoppas vi att de ska lära sig lättare, kunna repetera och titta på dem inför att de tränar själva på kliniska kunskapscentrum, säger Monica Bergqvist, adjunkt på KI.

Hon och Ingela Lennström har gjort filmerna tillsammans. De är båda erfarna adjunkter på Karolinska institutet i Solna.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Filmerna är byggda på evidens och riktlinjerna i Vårdhandboken.

De visar vilka teoretiska och praktiska aspekter som en sjuksköterska behöver kunna när arbetsuppgiften genomförs. Vad gäller exempelvis de centrala infarterna gäller det att ha kunskaper om vad det innebär att ha en kateter som mynnar vid hjärtat, inse vikten av god hygien på grund av infektionsrisken, risken för luft i katetern och andra risker vid hanteringen.

– Det är mycket att tänka på, och samtidigt ska sjuksköterskan kunna involvera och berätta för patienten om exempelvis vilka läkemedel som ges, säger Monica Bergqvist.

Visar även förberedelser

Monica Bergqvist menar att Vårdhandboken inte räcker för studenterna.

– Den vänder sig till färdiga sjuksköterskor och beskriver inte hela momentet utan tar vissa kunskap för givet, till exempel vilka förberedelser som ska göras. I filmerna går vi igenom vilket material som behöver tas fram, förband, omläggningsset, katetrar och trevägskranar.

Hon tycker inte att det finns mycket information om momenten för studenterna.

Läroböckerna blir snabbt inaktuella. Monica Bergqvist har märkt att studenterna söker efter instruktionsfilmer på exempelvis Youtube.

– Problemet är att de inte alltid är evidensbaserade eller följer svenska riktlinjer som våra nya filmer gör.

Övar en gång per termin

Hon ser också filmerna som ett komplement till de lärarledda övningstillfällen.

– Vi har bara möjlighet att öva med studenterna en gång per termin, men uppmuntrar dem att öva själva på kliniskt kunskapscentrum. Det är också bra för att det skiljer sig mellan olika vfu-platser hur mycket man får chansen att öva.

I vården används allt mer teknisk utrustning och sjuksköterskor förväntas ha kliniska färdigheter.

– Vi tror att våra filmer är bra också för sjuksköterskor som behöver fräscha upp gamla kunskaper. De kanske gör momentet sällan inom sin vårdform, eller nyligen har bytt arbetsplats.

Ny film om piccline

Monica Bergqvist och Ingela Lennström har lagt ned mycket jobb på research och att hitta konsensus för vad som är det bästa sättet att hantera de medicintekniska momenten. Just nu pågår arbetet med en ny film om att hantera och lägga om en piccline.

– Vårdhandboken kan vara diffus, där vissa saker inte beskrivs tydligt, säger Monica Bergqvist.

Filmerna presenterades på förra vfu-konferensen och möttes av stort intresse från handledarna ute i vårdverksamheterna.

Tagit fram ett spel

Filmernas faktadokument kommer att uppdateras kontinuerligt då nya rön kommer. Parallellt med arbetet tar de också fram ett sällskapsspel om de medicintekniska momenten.

– Vi försöker stimulera alla lärstilar och inlärningssätt. Vi tänker att spelet har ytterligare en pedagogisk vinst. Där finns frågor som ”Hur långt är ett urinrör?” Tanken är att studenterna under spelet resonerar tillsammans.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida