kirurgi

Fler överlevde operation tidigt i veckan

Fler överlevde operation tidigt i veckan
Kirurgi vid strupcancer är ett långt och krävande ingrepp. Foto: Mostphotos

Bästa veckodagarna var måndag och tisdag. Det visar en studie av överlevnaden fem år efter operation av matstrupscancer.

19 november 2015

Operation för matstrupscaner i början av veckan ökar chansen till att överleva på lång sikt, jämfört med om ingreppet sker i slutet av arbetsveckan. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Varför är okänt, men en teori forskarna har är att veckans samlade arbetsbelastning för teamet påverkar operationen.

– Det är möjligt att den kirurgiska precisionen försämras senare i veckan, vilket kan bero på kirurgen och teamets ackumulerade arbetsbörda, säger Jesper Lagergren, läkare och professor i kirurgi vid Karolinska institutet och King´s college i London.

Krävande ingrepp

Matstrupscancerkirurgi är en lång och krävande operation, som i snitt tar över sex timmar, där man vet att kirurgens erfarenhet har stor betydelse för patientens överlevnad.

I den aktuella studien undersökte forskarna totalt 1 748 patienter som opererats i sjukdomen mellan 1987 och 2010. Resultatet visar att femårsdödligheten ökade med 13 procent för de som opererats under onsdag till fredag i jämförelse med de som opererats en måndag eller tisdag.

Analysen justerades för störande faktorer som ålder, annan sjuklighet, tumörens statdium och typ, förbehandling med cellgifter eller strålbehandling och även kirurgens erfarenhet.

– Det behövs fler studier för att bekräfta resultatet. Om resultatet får stöd i kommande forskning bör man planera verksamheten så att operationer för matstrupscancer företrädesvis sker i början av arbetsveckan, säger Jesper Lagergren.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida