Arbetsmiljö

Fler sjuksköterskor ökar personalsäkerheten

Fler sjuksköterskor ökar personalsäkerheten
Risken för att utsättas för trakasserier inom psykiatrin är störst på lågbemannade pass, som på natten. Fler sjuksköterskor skapar en tryggare miljö, visar en studie. Foto: Getty Images

Fler sjuksköterskor på en avdelning leder till högre patientsäkerhet, det är ett faktum. Nu visar en studie att ett högt antal sjuksköterskor också medför högre säkerhet för personalen.

Fler sjuksköterskor på avdelningen minskade antalet tillfällen då personal inom psykiatrin utsattes för aggressiva utspel och trakasserier, enligt Nursing Times.

Tidningen återger en ännu opublicerad studie från Birmingham City University. De brittiska forskarna har studerat tre års data från den nationella psykiatriska vården i Storbritannien.  

Värst nattetid

Risken för negativa händelser och incidenter var störst under lågbemannade skift, till exempel nattetid. Genom att bemanna avdelningen med fler sjuksköterskor än kliniskt nödvändigt, kunde riskerna motverkas.

Ett ökat antal sjuksköterskor kan stoppa negativa spiraler på arbetsplatsen och förhindra sjuksköterskor från att vilja byta arbetsplats, resonerar forskarna.

Det är inte mängden människor det handlar om, enligt forskarna, det duger inte med vilka som helst. För att uppnå goda resultat handlar det om utmärkande egenskaper hos just utbildade sjuksköterskor.

Många fördelar

Sambandet mellan sjuksköterskors ökande stress och vilja att byta jobb å ena sidan och en dålig säkerhetskultur med utbrändhet å den andra, gör att forskarna ser flera vinster med att ha fler anställda än vad som anses tillräckligt för att vården ska kunna fungera. Det gynnar också patientsäkerheten menar forskarna, enligt Nursing Times.

Forskarna understryker också att rapporteringen av incidenter bör öka, även i de fall de inte leder till någon direkt skada för personalen.

Linda Aiken, välkänd amerikansk professor, har i sin forskning vid flera tillfällen visat att fler sjuksköterskor i personalen gör att patientsäkerheten och patienters överlevnad ökar betydligt. Fler sjuksköterskor gör också att patienterna är nöjdare med vården generellt. Hon har också visat att sjuksköterskorna själva trivs bättre och drabbas av utmattningsdepression i lägre grad. Och nu visar den nya studien att även personalens egen säkerhet blir bättre med fler sjuksköterskor på avdelningen.

Den brittiska studien presenterades vid en patientsäkerhetskonferens i London förra veckan och kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Health Informatics Journal senare i oktober.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida