Flest specialistsjuksköterskeplatser till Karolinska

Flest specialistsjuksköterskeplatser till Karolinska

Nu är fördelningen av utbildningsplatserna klar. Lärosäten runt om i landet ska utbilda 400 nya specialistsjuksköterskor och 225 barnmorskor.

Sedan tidigare har regeringen klargjort att högskolan ska byggas ut med 10 000 nya utbildningsplatser inom bristyrken, varav hälso- och sjukvårdsutbildningar står för en stor del. Nu är det klart hur platserna ska fördelas mellan högskolor och universitet.

Mest går till Karolinska institutet som får 60 nya platser på barnmorskeutbildningen, och 75 nya till specialistsjuksköterska.
Lunds universitet får 30 respektive 40 nya platser och Göteborgs universitet får 30 nya platser på vardera utbildningen.

Totalt blir det 400 nya utbildningsplatser till specialistsjuksköterska, och 225 till barnmorska.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida