För tuffa villkor fick alla sjuksköterskor att säga upp sig

Köping tvingas starta en ny verksamhet sedan samtliga sex sjuksköterskor inom den avancerade hemsjukvården slutat.

I många år påpekade sjuksköterskorna vid den avancerade hemsjukvården i Köping att arbetsförhållandena var för tuffa. Till chefer, politiker och fack. Nu har hela arbetsgruppen sagt upp sig.

– Det var arbetstiderna med beredskapsnätter som gjorde att vi tröttnade. Man orkar inte arbeta både dag och natt och sedan dag igen, kroppen säger ifrån, säger en av sjuksköterskorna som slutat i det så kallade AH-teamet.

Över ett dygn i sträck

Den som hade beredskap gick på sitt skift klockan 13.00, och var tillgänglig till klockan 16.30 dagen efter.

– Jag kunde komma hem från jobbet klockan 24.00, och sedan bli väckt klockan 02.00 eller när som helst under natten. Det fanns ingen nattpersonal, det var bara vi. På förmiddagen på helgen var du dessutom själv efter beredskapen. Jag kunde vara ganska trött när jag skulle ut och köra bil och ge starka läkemedel.

I nio års tid

I nio år har sjuksköterskorna arbetat på det här sättet. Under tiden har ledningen för verksamheten flyttat från Köping till Västerås. För ett år sedan tog Margareta Randén över som verksamhetsansvarig för onkologkliniken.

– De var ett litet team i Köping. Jag har full förståelse för att det var tungt med beredskapsnätter en gång i veckan. Men vi var på väg att rätta till det och hade fått resurser för att öka antalet tjänster, säger Margareta Randén.

Ändå valde sjuksköterskorna att sluta.

– Att det fanns planer på att vi skulle bli fler har i alla fall inte jag hört talas om, säger en av sjuksköterskorna till Vårdfokus.

Får starta om

Den avancerade hemsjukvården är efterfrågad, och riktar sig främst till cancerpatienter. Nu får den byggas upp på nytt. Från den första september ligger ansvaret åter i Köping – hos verksamhetschefen vid medicinkliniken, Jan Saaf.

– I förrgår fick jag ett mejl från sjukhusledningen, som sade att jag ska ha ansvaret för den avancerade hemsjukvården. Eftersom den tuffa beredskapstjänstgöringen var en av orsakerna till att sjuksköterskorna slutade måste jag naturligtvis ta det i beaktande när vi bygger upp en ny organisation.

 Jan Saaf skissar på att knyta den avancerade hemsjukvården till en vårdavdelning med palliativ vård och geriatrisk rehabilitering. En sådan vårdavdelning fanns tidigare, men lades ner. Behovet av den vårdformen har visat sig, enligt Jan Saaf.

– Med en lite större organisation blir verksamheten mindre sårbar. Men än så länge är de planerna på idéstadiet. Jag vet inte vilka budgetramar och resurser jag får. Tre månader har jag fått på mig, det återstår att se hur långt vi har kommit till dess.

Måste ändra villkoren

Den avancerade hemsjukvården har fått fin respons från patienter och anhöriga i Köping, enligt en av sjuksköterskorna som slutat.

– Det är synd att det blev så här, men vi påtalade den tuffa arbetssituationen i många år. Jag önskar ledningen lycka till med att få personal, men då måste de ändra villkoren totalt. Annars har jag svårt att tänka mig att de får några nya sjuksköterskor.

Vård i hemmet

  • Så kallad avancerad hemsjukvård är palliativ vård i hemmet till patienter med komplexa medicinska behov.
  • I Köping har vårdformen erbjudits oavsett diagnos, men många gånger till patienter med cancersjukdom.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida