Företagshälsovård på högskolan

Om två år ska utbildningen till företagssköterska ha inlemmats som en reguljär högskoleutbildning. Riksföreningen är positiv.

– Det är viktigt att vi får högskolepoäng och att vår utbildning är jämställd med specialistutbildningarna för sjuksköterskor, säger Annika Claesson, ordförande i Riksföreningen för företagssköterskor.

I dag är det bara de som redan har en anställning inom företagshälsovården som kan gå på de uppdragsutbildningar till företagssköterska som ges på några universitet. När den nu görs om till en vanlig högskoleutbildning på 60 högskolepoäng blir den öppen även för andra intresserade sjuksköterskor. Det har Riksföreningen för företagssköterskor arbetat för länge.

– Medelåldern är hög inom företags­hälsovården och det är viktigt att vi kan locka till oss yngre kolleger som vill gå vidare med magister- och masterutbildning. Det är också viktigt att utbildningen även fortsättningsvis har anknytning till arbets- och miljömedicinska kliniker, säger Annika Claesson.

2011 ska överföringen vara klar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida