Företagshälsovård tas in i högskolornas ordinarie utbildningsutbud

Regeringen har beslutat att universitet och högskolor ska ta över utbildningar i företagshälsovård som reguljär högskoleutbildning.

I dag finns det uppdragsutbildningar vid universiteten i Örebro och Lund samt Karolinska institutet i Stockholm för sjuksköterskor som har en anställning inom företagshälsovård. Men nu ska det bli en reguljär högskoleutbildning på 60 högskolepoäng. Det innebär att den öppnas även för intresserade sjuksköterskor som inte redan är i branschen.

Hoppas på fler yngre kolleger

Något som Riksföreningen för företagssköterskor länge har jobbat för.

– Det är viktigt att vi får högskolepoäng och att vår utbildning är jämställd med specialistutbildningarna för sjuksköterskor, det har vi i föreningen kämpat länge för. Medelåldern är hög inom företagshälsovården och det är viktigt att vi kan locka till oss yngre kolleger som vill gå vidare med magister- och masterutbildning. Det är också viktigt att utbildningen även fortsättningsvis har anknytning till arbets- och miljömedicinska kliniker, säger Annika Claesson som är ordförande i föreningen.

Delegation tillsätts

Nu tillsätts en delegation som har i uppdrag att under en övergångsperiod upphandla och samordna utbildningarna. Det ligger också på delegationens bord att bilda ett forum för att stödja utvecklingen inom området företagshälsovård, och att verka för ökad forskning inom området.

Delegationens uppdrag ska vara klart 2011, då ska utbildningarna vara överförda till högskolor och universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida