Företagshälsovårdens kompetens ska minska sjukskrivningarna

Får regeringen som den vill kommer snart företagshälsovården att kunna fungera som den arbetande befolkningens primärvård. Föreningen svensk företagshälsovård tror att den sjukvårdande rollen gör det lättare att rekrytera läkare och sjuksköterskor till företagshälsovården.

Från första juli hoppas regeringen och dess utredare Anna Hedborg att överenskommelsen om den nya företagshälsovården ska träda i kraft. Under Elmia arbetsmiljömässan i Jönköping berättade Anna Hedborg om förslaget, som förutsätter att landsting och arbetsgivare vill använda företagshälsovården på det sätt som är tänkt.

Förslaget innebär att företagshälsovården ska få sjukskriva och bedriva primärvård för den arbetande delen av befolkningen. En del befarar att företagshälsovården därmed kommer att tvingas försumma sitt förebyggande arbete.

– Det finns också de som anser att förslaget raserar den gamla idén om en primärvård för alla eftersom det bara omfattar dem som arbetar, säger Anna Hedborg.

Har en specifik kompetens

Hon ser det inte som att det skulle vara ”finare” att gå till den ena vårdgivaren än till den andra.

– Poängen med förslaget är att företagshälsovården har en specifik kompetens om arbetsförmåga. Den är svår att bedöma för primärvården eftersom läkarna där befinner sig långt från arbetsplatserna.

Verkställande direktören för Föreningen svensk företagshälsovård, Lars Hjalmarson, tycker att Anna Hedborgs förslag är väldigt bra.

Ökar attraktionskraften

– Hittills har det varit oklart om vi har bedrivit sjukvård eller inte och därför har det också varit svårt att rekrytera läkare, och i viss mån sjuksköterskor. Förslaget innebär att branschen blir mer attraktiv, säger han.

I dag finns omkring 700 företagsläkare och enligt Lars Hjalmarson innebär förslaget om ”den arbetande befolkningens primärvård” att det kommer att behövas dubbelt så många. Men i praktiken tror han ändå att primärvården kommer att behålla mycket av sjukvården även i fortsättningen.

– Jag tror bara att vi kommer att ta över de arbetsuppgifter som primärvården har svårast att klara av.

Syftet med förslaget är att få ned antalet sjukskrivningar och Lars Hjalmarson tror att företagshälsovårdens kompetens när det gäller att bedöma arbetsförmåga och kunskap om arbetsplatserna kommer att bidra till det.

Ser mönster

– Vi ser ju också mönster, om en arbetsplats till exempel har problem med ledning eller organisation, som leder till att många lider av ohälsa. Den kunskapen är det omöjligt för primärvården att komma i närheten av, säger han.

Han väntar sig inte några stora gränsdragningsproblem mellan primärvård och företagshälsovård. Företagshälsovården ska välkomna anställda att söka upp dem, men det är frivilligt både för den enskilde och för arbetsgivaren att använda sig av företagshälsovårdens tjänster även i fortsättningen.

– Vi måste ju också remittera vidare ärenden som vi har svårt att klara av till primärvården – och omvänt, säger Lars Hjalmarson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida