psykologi

Förlossningsdepressioner blev värre med tiden

Förlossningsdepressioner blev värre med tiden
Förlossningsdepression drabbar 8–15 procent av alla nyblivna mödrar. Maude Johanssons avhandling visar att det även är vanligt bland pappor och att depressiva symtom ökar efter de första åren. Arkivbild: Getty Images.

Förlossningsdepression påverkar föräldrars dagliga liv i flera år efter själva förlossningen. Psykologen Maude Johansson har undersökt hur vanligt det är.

30 augusti 2019

Drygt 700 mödrar och 646 fäder ingår i undersökningarna som i dag presenteras i en avhandling vid Linnéuniversitetet.

Den första studien gjordes drygt två år (25 månader) efter förlossningen och visade att 11 procent av mödrarna och 5 procent av fäderna upplevde PPD, postpartum depression.

Den andra studien gjordes 30 månader efter förlossningen och då hade nästan 15 procent av mödrarna och 11,5 procent av fäderna symtom på PPD.

Stor inverkan på det dagliga livet

Intervjuer med föräldrarna visar att de som hade symtom på PPD upplevde mer föräldrastress, kände sig mer inkompetenta i föräldraskapet och hade fler relationsproblem till sin partner jämfört med dem som inte haft förlossningsdepression.

Slutsatsen i avhandlingen är att det har stor inverkan på föräldrarnas dagliga liv och att PPD inte verkar klinga av de första åren efter förlossningen, utan särskilt hos pappor verkar de depressiva symtomen öka efter hand.

– Både mammor och pappor beskrev upplevelser av otillräcklighet som mest stressande. Graviditetsproblem och/eller en traumatisk förlossning medverkade till depression och ångest hos mödrarna och påverkade även fäderna negativt, säger Maude Johansson i ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

Maude Johansson lägger i dag fram sin avhandling ”Postpartum depression, depressiva symtom och föräldrastress hos mammor och pappor 25-30 månader efter förlossningen: Ett familjeperspektiv.”

Hon påpekar att det är viktigt att blivande föräldrar får råd om PPD, särskilt papporna eftersom deras symtom kan vara svårare att identifiera.

Tidigt stöd är viktigt

– Föräldrar med depressiva symtom och hög stress behöver tidigt få stöd och behandling. Båda föräldrarna behöver få det eftersom hela familjen påverkas. Men tyvärr finns det tecken på att primärvården inte har tillräckligt med resurser för att upptäcka och stödja de här föräldrarna, säger Maude Johansson.

Hon varnar också för att medikalisera PPD.

– Det är olyckligt eftersom det för många handlar om övergående problem om föräldrarna erbjuds rätt samtalsstöd.

Förlossningsdepression

  • Enligt en översikt av SBU drabbar postpartumdepression 8–15 procent av alla nyblivna mödrar i Sverige under de första månaderna efter barnets födelse, cirka 10 000 kvinnor årligen.
  • Läs mer här: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/forebyggande-av-postpartum-depression/

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida