sjuksköterskedagarna

Forskare med banbrytande familjeperspektiv belönas

Forskare med banbrytande familjeperspektiv belönas
Maria Liljeroos tog emot priset på Sjuksköterskedagarna. Foto: Leni Weilenmann

Forskaren Maria Liljeroos fick idag Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium för sin forskning som är inriktad på patienter med hjärtsvikt, men även på deras närstående.

– Det är glädjande och fantastiskt hedrande, sa Maria Liljeroos inför de 800 sjuksköterskorna i publiken.

Priset delades ut på Sjuksköterskedagarna av Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Ami Hommel.

Vården till patienter med hjärtsvikt kan förbättras genom att både patienter och närstående får långsiktigt stöd och mer kunskap. Det saknas idag, berättade pristagaren.

– De närstående tar ett stort ansvar, men är en bortglömd grupp i vården. De som deltog i våra intervjuer sa att det var första gången någon frågade hur de mår. Ändå vet vi idag att de anhöriga själva har ökad risk för ohälsa av situationen de lever med, sade Maria Liljeroos.

Viktigt med långsiktigt stöd

Hon började sin forskarbana med att utvärdera en intervention som gjorts två år tidigare för patienter och deras partners, och bestod av samtal för att ge stöd och kunskap.

– Det visade sig att insatsen inte hade gett några långtidseffekter. Däremot hade patienternas fysiska tillstånd försämrats och deras partners börda ökat.

Hon ville förstå varför interventionen inte haft någon effekt på sikt. Därför analyserade hon själva interventionen, som var en hälsofrämjande modell och hur lämplig den var för den utvalda gruppen.

När hon funnit att modellen var lämplig gick hon vidare och frågade patienterna och deras partners vad de tyckte att de behövde.

– Det är långsiktigt stöd. Min slutsats är att det ger vi inte i sjukvården idag. De blir utskrivna till primärvården och vet inte vem de ska kontakta för sina problem och behov av stöd och uppföljning.

De närståendes betydelse

Maria Liljeroos har arbetat många år på hjärtintensivavdelningen vid Mälardalens sjukhus och gör det fortfarande på halvtid, parallellt med sin doktorandtjänst vid Linköpings universitet.

Hon får stipendiet just för att hon lyft fram de närståendes stora betydelse för den sjuka.

– Vården behöver se dem som den resurs de är. Det krävs förhållandevis små medel, att någon lyssnar på dem och lättar bördan med vissa insatser. Sjukdomen sliter också på relationen, som blir förändrad när en, eller ibland båda, är svårt sjuk.

I studien har 155 patienter med hjärtsvikt och deras partners följts och intervjuats. Kriterier för att delta var att den sjuka personen hade varit inlagd på sjukhus för sin sjukdom och att hen hade en partner.

Forska och arbeta kliniskt

Stipendiet instiftades vid Svensk sjuksköterskeförenings 100-årsjubileum och växer med en tusenlapp varje år. I år är summan uppe i 106 000 kronor.

Maria Liljeroos disputerar under tidig vår 2017. Efter det skulle hon vilja fortsätta att både forska och arbeta kliniskt.

– Då kan jag hitta intressanta forskningsämnen direkt hos patienterna och samtidigt föra tillbaka resultaten av min forskning till dem. Det skulle kunna vara att införa stödgrupper till patienterna och deras anhöriga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida