Forskning om störande ljud på iva ska spridas

Forskning om störande ljud på iva ska spridas
Lotta Johansson ska berätta om sina rön på olika kongresser och seminarium.

Specialistsjuksköterskan Lotta Johansson får drygt 100 000 kronor av Svensk sjuksköterskeförening. Pengarna ska användas för att sprida kunskap om hur ljud och buller påverkar patienter.

6 november 2013

I hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande har intensivvårdssjuksköterskan och doktoranden Lotta Johansson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg fått ett doktorandstipendium på 103 000 kronor.

I sina studier har Lotta Johansson försökt att ta reda på hur olika typer av ljud och buller påverkar patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning.

Vill sprida kunskapen

– De här pengarna betyder jättemycket för mig. Jag tänker använda dem till att på olika konferenser presentera de resultat som hittills kommit fram, säger Lotta Johansson som hoppas bli klar med sin avhandling inom det närmaste året.

Vårdfokus har tidigare berättat om delar av hennes resultat: att ljudnivåerna på en intensivvårdsavdelning ofta är betydligt högre än WHO:s rekommendationer för vårdrum på sjukhus och att det både finns positiva och negativa ljudupplevelser. Det patienterna upplever som mest skrämmande är okontrollerbara ljud från exempelvis larm, svårt sjuka medpatienter och olika behandlingar och undersökningar.

För få patienter

Hon har även försökt att ta reda på om de höga ljudnivåerna kan vara en av de utlösande faktorerna vid så kallat iva-delirium.

– Än så länge har vi inte kunnat se något sådant samband. Det behövs många fler patienter än vad som ryms inom mitt avhandlingsarbete. Det jag kommer att kunna tala om är hur många patienter som behövs för att kunna göra en ordentlig studie, säger Lotta Johansson.

En annan studie som hon håller på med är att ta reda på vilken kunskap om ljud som finns bland personal som arbetar inom intensivvård.

– Enligt en undersökning som gjorts i Storbritannien kan sjuksköterskor ingenting om ljud. Det är troligt att det är likadant i Sverige. Om man inte vet hur ljud påverkar patienten gör man inte heller något åt det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida