Professionen rasar

”Förslaget öppnar för kaos”

”Förslaget öppnar för kaos”
Vårdförbundet tycker att förslaget är hårresande. ”Vi arbetar för att stoppa det”, säger vice ordförande Ann Johansson. Foto: Lars Nyman

Undersköterskor ska få hantera läkemedel ?även på sjukhus, föreslår Socialstyrelsen. Riskabelt och inte patientsäkert, tycker Vårdförbundet.

Delegering föreslås bli lika tillåtet i slutenvården som inom öppen- och hemsjukvården. Illustration: Istockphoto

Läkemedelshanteringen på sjukhus måste moderniseras, enligt Socialstyrelsen. Ett förslag till nya föreskrifter är utskickat på remiss och delegering föreslås bli lika tillåtet i slutenvården som inom öppen- och hemsjukvården. Både iordningställande och administrering av läkemedel ska kunna delegeras till icke legitimerad personal.

?— Den nya föreskriften öppnar för samma kaos i slutenvården som i hemsjukvården. Vi vänder oss emot förslaget, och har framfört den åsikten hela vägen i arbetsgruppen, kommenterar Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.?

Hon tycker i stället att det skulle behövas en uppstramning i hemsjukvården.?

— Det krävs kompetens för att rätt kunna ansvara för iordningställande av läkemedel. Sjuksköterskor har en högskoleutbildning där de har både teoretisk kunskap med kurser i sjukdomslära, farmakologi och läkemedelsberäkning och praktisk träning. De kan bedöma och ifrågasätta ordinationer, säger Ann Johansson.??

Några undantag av till exempel intravenös administration finns inte i den nya läkemedelsföreskriften.

?— Det är ett stort ansvar att ge potenta läkemedel. Jag förutsätter att intravenös behandling inte delegeras. Vi ska nu granska förslaget noggrant och agera, säger Ann Johansson.?Socialstyrelsen visar också i en kostnadsberäkning att när undersköterskor frigör tid från sjuksköterskor görs en lönebesparing.?

— Det här är vi mållösa inför. Social-styrelsen ska värna om patientsäker-heten och presentera evidens för förändringar, inte förklara hur mycket billigare det blir om undersköterskor sköter läkemedelshantering på sjukhusen, säger Ann Johansson.??

Socialstyrelsen vill samtidigt skärpa kontrollen vid läkemedels-?hantering då mer än var tionde ?vårdskada beror på läkemedelsfel. ?Bland annat ska läkarnas ansvar ?öka vid ordinationer och samtliga ?som tar emot en delegering ska ha ?särskilda kunskaper, genom till exempel en utarbetad utbildning.?

Ett flertal nya moment har också lagts till. Exempelvis ska den som iordningställer läkemedel göra en rimlighetsbedömning både av den ordinerade dosen och av den iordningställda dosen. Ann Johansson tycker inte att intentionen att öka patientsäkerheten går ihop med att tillåta delegering i slutenvården. ??

— I förslaget står att personal som ska få delegering ska gå en teoretisk kurs på två timmar och få en timmes praktisk genomgång. Det har tidigare krävts sjuksköterskors kompetensnivå, nu anses det patientsäkert att administrera läkemedel till svårt sjuka på sjukhus efter några timmars utbildning. Hur går det ihop med syftet att faktiskt förbättra patientsäkerheten?

 

Följ diskussionen  på Vårdfokus facebooksida:
http://tinyurl.com/delegering

Aktuella datum

  • Remissvaren ska vara inne senast den 15 september.
  • Förskrifterna föreslås börja gälla den 31 mars 2017.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida