VIDAREUTBILDNING

Första specialisterna i neonatal omvårdnad klara

Första specialisterna i neonatal omvårdnad klara
Den nya specialistutbildningen för sjuksköterskor innehåller 22,5 poäng av huvudämnet neonatal omvårdnad vid sidan om den ordinarie barn- och ungdomsspecialistutbildningen.

För sjuksköterskan Ulrika Ström har den tvååriga utbildningen gett en djupare förståelse för yrket och en bekräftelse på att hon är behövd på neonatalen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

2 december 2015

När patienten väger 450 gram, ligger i respirator och har två oroliga föräldrar bredvid sig ställs höga krav på sjuksköterskans kompetens. På neonatalavdelning behövs såväl tekniska färdigheter som fackkunskaper och empati.

Förra veckan examinerades den första gruppen specialistsjuksköterskor inom neonatal omvårdnad. Ämnesområdet innehåller allt från nutrition och smärtlindring till teknik och anknytning.

Teori och praktik

En av deltagarna var sjuksköterskan Ulrika Ström. Hon började på neonatalen vid Astrid Lindgrens barnssjukhus i Solna direkt efter grundutbildningen 2011.

– Jag har lärt mig otroligt mycket, det har varit en fantastisk utbildning, säger hon.

Specialistutbildningen har gett henne en djupare förståelse för arbetet och hon ser saker på ett annat sätt. Det är lättare att tolka vad som är normalt eller inte hos barnen med de olika diagnoserna. Det ger ett helt annat lugn.

Alla som har gått kursen är anställda sedan tidigare på neonatalen, antingen vid Astrid Lindgrens barnssjukhus i Solna, Huddinge och Danderyd eller Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. De har varvat tre månaders studier med tre månaders kliniskt arbete.

Studielön och bindningstid

När de har arbetat har de haft kvar sina ordinarie löner för att under teoriperioderna få en särskild studielön. Ersättningen var då 15 000 kronor i månaden första året och sedan 18 000 andra året. Numera är studielönen 18 000 för båda åren.

Efter avslutad utbildning har samtliga sjuksköterskor fått ett generellt lönepåslag på 3 000 kronor i månaden och en bindningstid på ett år.

– Det bästa hade ju varit om arbetsgivarna inte hade behövt kräva bindningstid, samtidigt tycker jag att de nu har visat att de värdesätter den specialistkompetens som vi har. Betald vidareutbildning betyder mycket och för varje sjuksköterska som stannar kvar här sparar de väldigt mycket i både kunskap och pengar, säger Ulrika Ström.

Nu är hon tillbaka på jobbet igen. Om ett år flyttar hennes avdelning in i splitternya lokaler på NKS.

– Jag ser fram emot att få vara med och utveckla vården för våra små patienter där och stärka samvården med föräldrarna, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida