Arbetsvillkor

Fortfarande tufft för operationspersonalen i Sundsvall

Fortfarande tufft för operationspersonalen i Sundsvall
Enligt Inspektionen för vård och omsorg är patientsäkerheten inte hotad på anestesiavdelningen vid Länssjukhuset i Sundsvall. Arkivbild: Mostphotos

Efter att hälften av anestesisjuksköterskorna slutade i höstas anlitas numera hyrsjuksköterskor. Enligt Inspektionen för vård och omsorg är patientsäkerheten inte hotad.

25 februari 2016

I ett slag förlorade Länssjukhuset i Sundsvall i höstas 16 av sina mest erfarna narkossjuksköterskor. Huvudorsaken till att de sade upp sig var ett utbrett missnöje med lönerna.

För att se hur tappet av personal påverkade patientsäkerheten inom operationsverksamheten gjorde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, på eget initiativ en inspektion av verksamheten i december i fjol.

I förra veckan meddelade myndigheten att den inte hade funnit någon anledning att kritisera verksamheten. Skälet är enligt Ivo att vårdgivaren ”vidtagit adekvata åtgärder för att upprätthålla patentsäkerheten vid en urakut situation”.

Inte längre kaos

Sjuksköterskan Thomas Mazza, som är Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen, vill inte kommentera Ivos beslut. Däremot berättar han att den kaotiska situation som uppstod när nära hälften av anestesisjuksköterskorna lämnade avdelningen inte längre präglar verksamheten.

– Men det är fortfarande tufft, inte bara för oss anestesisjuksköterskor utan även för operationssjuksköterskorna. Vi är ännu inte i närheten av den bemanning som vi hade tidigare. Till viss del täcks det upp av stafettsjuksköterskor, men läget är fortfarande ansträngt. Det tär på personalen men på något sätt har man ändå vant sig vid de ändrade förutsättningarna, säger han.

Infört kompetenstrappa

Det var framför allt de låga lönerna som fick sjuksköterskorna att sluta. Sedan dess har en kompetenstrappa införts. Trappan består av fem olika steg där den som uppfyller kraven i det femte steget får ett lönepåslag på 4 000 kronor i månaden.

– Det har gett ett varierande påslag på våra löner och jag tycker att det är positivt att kompetens premieras, säger Thomas Mazza.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida