Psykiatri

Nätterapi kan bota känsla av fulhet

Nätterapi kan bota känsla av fulhet
Dysmorfofobi är lika vanligt bland män som bland kvinnor. Foto: Mostphotos

Var tredje patient blev av med besvären efter tolv veckors KBT på internet. Metoden är bättre än stödsamtal, visar studie.

Personer som lider av den psykiatriska diagnosen dysmorfofobi har en stark uppfattning om att något är fel med utseendet, trots att man ser helt normal ut. De drabbade har förhöjd risk att begå självmord och diagnosen är förknippad med sjukskrivning och stort lidande.

Nu visar en ny studie från Karolinska institutet att patienterna kan få god hjälp av KBT, kognitiv beteendeterapi, på internet.

– Resultaten visar att internet-KBT var överlägset stödsamtal, samt att behandlingseffekten av internet-KBT är fullt jämförbar med den som uppnås vid traditionell KBT, säger Jesper Enander, psykolog och försteförfattare till studien.

Gjort plastikoperationer

Den nya behandlingen har utvecklats av forskare vid Karolinska institutet och har testats i den aktuella studien. Totalt delades 94 patienter in slumpvis i en grupp för internet-KBT och en kontrollgrupp som fick stödsamtal. Många deltagare hade varit sjuka i flera år och haft tidigare kontakter med hälso- och sjukvården. Var femte deltagare hade tidigare gjort mellan en och sex plastikoperationer.

I gruppen som fick KBT på internet blev var tredje patient botad efter tolv veckors behandling, enligt studiens resultat. Hälften av deltagarna i samma grupp minskade sina symtom avsevärt. Behandlingen ökade också livskvaliteten för deltagarna och minskade depressiva symtom.

Relativt okänt tillstånd

Forskarna hoppas att behandlingen på sikt ska bli tillgänglig inom sjukvården.

– Många personer med dysmorfofobi står idag utan behandling, dels för att tillståndet är relativt okänt inom sjukvården, men också för att de inte söker vård av rädsla för att uppfattas som ytliga eller för att inte bli tagna på allvar.

Studien är publicerad i British Medical Journal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida