Studie på sjuksköterskor

Fysiskt slit och hypertoni ökar risken för hjärtinfarkt

Fysiskt slit och hypertoni ökar risken för hjärtinfarkt
Sjuksköterskornas hälsa följdes upp efter 15 år och resultaten visar att de med högt blodtryck som också haft mycket fysiskt aktiva jobb hade hög risk för hjärtsjukdom. Måttligt aktivt arbete bedömdes som mest hälsosamt. Foto: Mostphotos

Kvinnliga sjuksköterskor med högt blodtryck och ett mycket fysiskt aktivt jobb har nästan tre gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller ischemi jämfört med andra sjuksköterskor.

15 februari 2016

Det visar en stor dansk studie som gjorts på 12 093 kvinnliga sjuksköterskor. De fick svara på frågor i en enkät där fysisk aktivitet på arbetet delades in i klasserna stillasittande, måttlig och hög. Måttlig definierades som mestadels stående och gående, men inte fysiskt ansträngande, medan hög fysisk aktivitet också innebar en del lyftande och bärande.

Sjuksköterskor med hypertoni och hög fysisk aktivitet jämfördes med sjuksköterskor som hade normalt blodtryck och ett måttligt fysiskt aktivt arbete.

Följdes upp efter 15 år

När sjuksköterskornas hälsa följdes upp efter 15 år hade 580 fått en ischemisk hjärtsjukdom. Nästan 12 procent hade hypertoni. Den fysiska aktiviteten på arbetet var hög hos 46 procent, måttlig hos 34 procent och låg hos 19 procent.

Sjuksköterskor med högt blodtryck och hög fysisk aktivitet på arbetet hade tre gånger så hög risk för att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom jämfört med sjuksköterskor med normalt blodtryck och ett jobb med måttlig fysisk aktivitet.

Sjuksköterskor med normalt blodtryck och hög fysisk aktivitet på jobbet hade en liten ökad risk för hjärtsjukdom, men den bedömdes inte som signifikant efter justering för andra riskfaktorer som diabetes och rökning.

Normalt blodtryck och ett måttligt fysiskt aktivt arbete bedömdes som den mest hälsosamma kombinationen, då både hög fysiskt aktivitet och långa perioder av stillasittande ökar risker för kardiovaskulär sjukdom.

Inga rekommendationer

Forskarna menar att det behövs mer studier för vilka aspekter av fysiskt krävande arbeta som ökar riskerna.

– Till dess kan vi inte ge några rekommendationer för hur pass mycket lyft eller hur många timmar med hög aktivitet som är säkert arbete för kvinnor med hypertoni. Vi vet inte heller än om resultaten är överförbara för andra yrken. Sjuksköterskornas fysiskt krävande arbete kan samtidigt involvera höga krav under omvårdnaden, och ett stående och gående arbete hela dagen utan någon tid till raster, säger huvudförfattaren Karen Allensøe i en kommentar till studien.

Studien Are hypertensive women at additional risk of ischaemic heart disease from hysically demanding work? publiceras idag i European Journal of Preventive Cardiology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida