utredda fall

Gav spädbarn fel vaccin

En distriktssköterska på en barnavårdscentral i Göteborg gav av misstag fel vaccin till en tre månader gammal bebis. Sjuksköterskan kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var i september förra året som föräldrarna tog med sin son till bvc för en tremånaderskontroll. I samband med besöket vaccinerades barnet.

När föräldrarna hade gått upptäckte sjuksköterskan att hon hade gett gossen fel vaccin. I stället för vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (Infanrix) hade hon gett pojken ett vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (Priorix). Enligt barnvaccinationsprogrammet ska den typen av vaccin ges först vid 18 månaders ålder.

Vidtog åtgärder

När sjuksköterskan upptäckte felet kontaktade hon barnhälsovårdsöverläkaren för att få kunskap om hur allvarligt hennes misstag var. Hon skrev också en avvikelserapport. Därefter kontaktade sjuksköterskan föräldrarna för att informera dem om händelsen. Tillsammans med vårdcentralens chef hade hon ett längre samtal med pojkens pappa där han fick möjligheter att prata och ställa frågor om händelsen.

Dagen efter händelsen fick pojken feber, men efter det mådde han bra. Två veckor senare fick han det vaccin som var tänkt från början, men på en annan barnavårdscentral.

Klagade hos Ivo

Föräldrarna anmälde händelsen till Ivo. Myndigheten anser att distriktssköterskan har brustit i att ge sakkunnig och omsorgsfull vård, men att hon vidtog adekvata åtgärder när hon upptäckte sitt misstag.

Vårdgivaren har inte gjort någon lex Maria-anmälan av händelsen eftersom man utesluter att felvaccinationen hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-32304/2017-13.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida