Grattis alla skolsköterskor!

2 april 2014

I maj 1944 samlades 58 av landets skolsköterskor i Svensk sjuksköterskeförenings dåvarande lokaler i Stockholm. Skolhälsovården skulle byggas upp och skolsköterskorna skulle vara dess ryggrad och stå för kontinuiteten. ?

Då bildades också Riksföreningen för skolsköterskor som i maj firar 70 års-jubileum.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida