betald utbildning

Halländska sjuksköterskor får utbildning med full lön

Halländska sjuksköterskor får utbildning med full lön
- Det är en bra start, säger Margot Kamruddin, vice ordf Vårdförbundet i Halland. Bild: Privat

Från nästa år går det att bli specialistsjuksköterska med full lön under studietiden. Vårdförbundet tycker att de 22 heltidsplatserna är en bra start, även om behovet är betydligt större.

Nu kommer även sjuksköterskor i Region Halland kunna utbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen lön, liksom i ett flertal andra landsting och regioner.
– Det känns bra, det är något vi jobbat hårt för länge. Det behövs fler platser, för regionens behov av specialistsjuksköterskor är större, men det här är en bra start, säger Margot Kamruddin, vice ordförande i Vårdförbundet Halland.
Tidigare har regionen haft erbjudanden om lönebidrag under studietiden. Då krävdes att sjuksköterskorna band sig att arbeta kvar i regionen tre år efter utbildningen.

Bands i kontrakt

– Nu har vi blivit av med de så kallade slavkontrakten. Det var väldigt viktigt. De gjorde att det inte blev attraktivt att vidareutbilda sig, säger hon.
Just den punkten var det svårast för arbetsgivaren och Vårdförbundet att komma överens om.
– Det har varit vår kärnfråga. I regionen fanns en rädsla att släppa den och få bekosta utbildning för specialistsjuksköterskor som sedan går till andra verksamheter. Det tror jag inte de behöver oroa sig för. Att släppa kravet gör dem mer attraktiva som arbetsgivare.
Vårdförbundet driver sedan flera år frågan om betald specialistutbildning, som kallas AST, akademisk specialisttjänstgöring. Många landsting och kommuner har nappat på idén som ett sätt att klara kompetensförsörjningen, som till exempel kommunerna Varberg och Laholm i Halland.

Inget kollektivavtal

Ett kriterium för AST är att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal med Vårdförbundet om utbildningstjänsterna. Så långt ville Hallandsregionen inte sträcka sig.
– Men i övrigt är utbildningstjänsterna jämförbara med AST, arbetsgivaren kommer att betala för kurslitteratur och resor också, förutom lönen, säger Margot Kamruddin.
Region Halland använder statliga pengar från den så kallade professionsmiljarden för att finansiera de betalda specialistutbildningarna 2018.
– Men planen är att vi ska fortsätta med utbildningstjänsterna. Vi ser det här som en långsiktig satsning. Vi tror att det är en attraktiv modell, vi är väldigt beroende av specialistsjuksköterskor, säger Cristine Karlsson, regionens personaldirektör.
Satsningen gäller inom prioriterade områden. Vilka är inte bestämt än. De sjuksköterskor som redan ingått avtal med regionen får ersättning enligt den nya modellen från årsskiftet.
Tidigare satsningar har framför allt gällt utbildning till operations- anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Framöver kan även andra specialistutbildningar bli aktuella.
– Det kan också bli betydligt fler än 22 sjuksköterskor som specialistutbildas, för halvtidsutbildning är vanligt, säger Cristine Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida