Ambulansjour

Han får mindre betalt men måste jobba mer

Han får mindre betalt men måste jobba mer
Rasmus Bjerén tycker att arbetsgivarens förslag är oacceptabelt.

Men det värsta är att patientsäkerheten drabbas. Det anser ambulanssjuksköterskan Rasmus Bjerén som är en av dem i Gävleborg som riskerar att få aktiv arbetstid på nätterna ersatt med jourtjänstgöring.

19 januari 2016

Som Vårdfokus berättade i förra veckan vill Region Gävleborg ersätta ambulanspersonalens aktiva arbete på nätterna med jourtjänstgöring mellan klockan 23 på kvällen och 07 på morgonen.

Det innebär att personalen måste befinna sig på stationerna utan att få lika mycket betalt. Rycker de ut får de visserligen övertid, men annars gäller vanlig ersättning för jour, vilket är 29,2 procent av den normala timersättningen.

Förslaget är tänkt att gälla på de sex stationer i länet som bara har en bil, men eftersom dessa mindre enheter är knutna till större stationer kommer en stor del av länets ambulanspersonal att drabbas.

Får arbeta en månad mer

Rasmus Bjerén, ambulanssjuksköterska på stationen i Delsbo, har räknat ut att om förändringen går igenom kommer han i praktiken få jobba 13 månader om året i stället för nuvarande 12, eftersom jourtjänstgöring inte räknas in i den vanliga arbetstiden. Han måste alltså sprida ut de timmar som han vanligen jobbar natt på dagen för att få ihop schemat.

Eftersom han till samma betalning tvingas vara mer på jobbet menar han att förslaget i praktiken leder till att han får en sämre lön än i dag. Enligt de egna beräkningarna sänks hans specialistsjuksköterskelön till 25 740 kronor, vilket är 740 kronor mer än vad en nyutexaminerad legitimerad sjuksköterska erbjuds i ingångslön av regionen. Inom ambulanssjukvården får nyutbildade inte ens arbeta, där krävs erfarenhet.

– Hela förslaget är en konsekvens av ledningens oförmåga och ointresse av att rekrytera personal. Man skaffar sig ”mer” personal genom att låta dem man har jobba fler timmar, säger Rasmus Bjerén.

Tröttare personal

Men det som bekymrar honom allra mest är hans övertygelse om att ambulanspersonalen kommer att få svårare att återhämta sig och därmed blir tröttare, vilket i slutänden går ut över patientsäkerheten.

– Att vila på jobbet är inte samma sak som att vila på fritiden. Vi har 90 sekunders inställelsetid och kommer precis som tidigare tvingas vara kvar på stationen hela tiden. Efter att ha blivit väckt en eller flera gånger på natten kan man inte bara gå och lägga sig och somna om, säger han.

Rasmus Bjerén har på senare tid lusläst vad forskningen säger om återhämtning och trött personal inom ambulanssjukvården.

Riskerar att göra fel

Sammantaget visar de studier som Rasmus Bjerén läst att:

  • Ambulanspersonal är tröttare än vad gemene man är.
  • Risken för en arbetsskada är 1,9 gånger större för ambulanspersonal som är trötta jämfört med om de är utvilade.
  • Risken att göra fel vid administration av läkemedel är 2,2 gånger större.
  • Risken för farliga beteenden som kan gå ut över patienten är 3,6 gånger så stor.

– Det finns alltså en direkt koppling mellan dålig sömnkvalitet, trött personal och skador på patienterna, säger Rasmus Bjerén som tycker att förslaget från arbetsgivaren är oacceptabelt.

Ohälsosamt tycker Vårdförbundet

Vårdförbundet har ännu inte fått se något underlag från arbetsgivaren utan bara fått muntlig information om de planerade förändringarna. I dag träffas parterna för samverkan. Något slutdatum för när förhandlingarna ska vara klara eller förändringarna vara genomförda finns ännu inte.

– Vi anser att det är helt befängt. Inom ambulansen måste du finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Då är det ju inte jour. Det här förslaget är ohälsosamt för personalen, säger Anna Bergström, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Gävleborg.

Verksamhetschefen för ambulansen i Region Gävleborg, Jörgen Tranevik, vill inte kommentera förslaget mer innan det har samverkats med Vårdförbundet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida