Kompetensväxling

Allt fler uppgifter flyttas till sjuksköterskorna i Haparanda

Allt fler uppgifter flyttas till sjuksköterskorna i Haparanda
Verksamhetschefen Mervi Rundgren tillsammans med Birgitta Holma-Lindelöf på astma-kol-mottagningen de startat upp. Foto: Privat

Skyhöga kostnader för hyrläkare tvingar hälsocentraler i glesbygd att tänka om. Haparanda tar nu samma steg som Brunflo och låter sjuksköterskor sjukskriva.

Satsningar på mottagningar med sjuksköterskor och fysioterapeuter har sparat flera miljonor kronor på Haparanda hälsocentral. Höga kostnader för hyrläkare har ersatts med deras kompetens. Nu går hälsocentralen vidare och börjar låta sjuksköterskor sjukskriva från den 8:e sjukdagen då patienten behöver ett sjukintyg.

– Vi ligger i startgroparna för till exempel patienter i influensatider, eller de som väntar på operationstid. Vi samarbetar med Försäkringskassan som träffat sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter och gått igenom vad som är viktigt, säger Mervi Rundgren, verksamhetschef.

Även fysioterapeuterna kommer skriva sjukintyg för vissa diagnoser på rörelseapparaten.

Läkare med hög belastning

Som Vårdfokus tidigare berättat är hälsocentralen i Brunflo först i landet med att låta sjuksköterskor och fysioterapeuter sjukskriva den andra sjukveckan när det gäller speciella diagnoser.

På hälsocentralen i Haparanda är läkarna positiva, de har hög arbetsbelastning och ser fördelar med att de får ägna sig åt mer avancerade medicinska bedömningar.

Använda personalens kompetens

Mervi Rundgren är själv sjuksköterska och hade jobbat på hälsocentralens ambulans i 20 år när hon blev chef 2013. Hälsocentralen drogs med ett stort underskott. Stafettläkarna avlöste varandra. Ständigt diskuterades den dåliga ekonomin.

– Vi bestämde vi oss för att vända på samtalet. Det där hade vi hört i tio år och det gav ingen motivation och arbetsglädje. Vi började prata om vilken kompetent personal vi hade i olika yrkesgrupper och var vi kunde kompetensväxla, för att bättre utnyttja våra fast anställdas resurser, säger Mervi Rundgren.

Patientgrupper, arbetssätt och flöden analyserades .

– Hyrläkarna kostade mer än de smakade. De garderade sig ofta med korta sjukskrivningar, så patienterna dök snart upp hos någon annan läkare, vilket innebar extrajobb. Dessutom lät de ofta ta överdrivet många prover.

Kurs i klinisk bedömning

För att minska beroende från hyrläkare utökades sjuksköterskornas och fysioterapeuternas mottagningar.

– Vi har nu en väl fungerande sjuksköterskemottagning. De bedömer luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudutslag. Ja, egentligen de flesta besvär patienterna har, förutom de med kroniska sjukdomar, som våra andra sjuksköterskemottagningar tar hand om.

Alla sjuksköterskor går en högskoleutbildning i klinisk bedömning. På utbildningen lär de sig läkarnas metod att undersöka och ta anamnes. De lär sig hur de ska lyssna på hjärta och lungor och vad de ska lyssna efter.

Magert lönelyft

Frågan om att ta över mer avancerade arbetsuppgifter, som tidigare skötts av läkare, väcker diskussioner bland Vårdfokus läsare. Många tycker att det är  stimulerande, men att lönelyft då borde vara självklart.

Har sjuksköterskorna på Haparandas hälsocentral fått högre lön?

– Inte så som jag hade önskat. Det är något vi jobbar på. Vi har fått loss en extrapeng, men den är för liten. Regionen måste värdera sjuksköterskorna, och även fysioterapeuterna mer. Deras arbete minskar inte bara kostnaden för hyrläkare, utan också kostnader för komplikationer hos patienterna eftersom vårdkvaliteten höjs och patientsäkerheten ökar, säger Mervi Rundgren.

Hon berättar om den speciella befolkningen i Haparanda, som ligger på gränsen till Finland.

– Vi har de högsta ohälsotalen i Sverige. En man här lever i genomsnitt åtta år mindre än en man i Danderyd. Vi har hög arbetslöshet, låg medelinkomst och  många har sjukbidrag. Dessutom har vi en betydande inflyttning av finländare med sjukdom. De har arbetat i Sverige och vill inte flytta tillbaka till Finland, men ändå bo nära sitt hemland.

Vanligt med livsstilssjukdom

Livsstilssjukdomar är vanliga och Haparanda hälsocentral har byggt upp sjuksköterskemottagningar för astma-kol, diabetes och waranbehandlade patienter.

Astma-kol-sjuksköterskan Birgitta Holma-Lindelöf har idag kontakt med alla som har lungsjukdom som diagnos. Hon ansvarar för spirometri, där lungfunktionen mäts, ger sluta-röka-kurser och följer upp hur alla patienter mår när recept ska förnyas.

– Risken är att de sakta går ned i lungfunktion, utan att de märker det själva. Hos mig får patienterna lite längre tid än hos läkarna och då upptäcker jag en hel del annan ohälsa också, säger hon.

Ekonomin blir bättre

Kompetensväxlingen de senaste åren syns i ett allt lägre underskott på Haparandas hälsocentral.

  • 2014: -5,2 miljoner kronor
  • 2015: -2,8 miljoner kronor
  • 2016: -1,14 miljoner kornor

På hälsocentralen arbetar 11 sjuksköterskor och 4 läkare, varav 2 är fast anställda, samt flera andra yrkesgrupper.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida