Arbetsmiljö

Har fått klartecken att anställa 16 nya sjuksköterskor

Har fått klartecken att anställa 16 nya sjuksköterskor
För sjuksköterskorna vid barnkliniken på Helsingborgs lasarett är kortare arbetstid det viktigaste kravet.

Divisionschefen för barnkliniken på Helsingborgs lasarett har fått löfte om att öka bemanningen och hoppas att sjuksköterskorna som sagt upp sig stannar. Men sjuksköterskorna kräver kortare arbetstid.

Sjuksköterskorna vid barnkliniken på Helsingborgs lasarett har länge försökt få ledningen att förstå hur ohållbar deras arbetssituation är. De har uppvaktat enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschef och divisionschef i alla möjliga tongångar.

– Vi har sagt att vi måste få tid till återhämtning och att det här inte håller, men har aldrig fått något svar. Inte förrän nu när vi har vänt oss till medierna. Nu säger cheferna att de håller med oss och att de försöker rekrytera sjuksköterskor, säger Marie Kvart, sjuksköterska på barnavdelningen.

Sen respons

Det är en respons hon hade önskat få långt tidigare. Med ett treskiftschema som känns som en evig jordenruntresa är det svårt att rekrytera och behålla personal.

– Personalomsättningen har varit hög länge och de sjuksköterskor som har börjat är nyutexaminerade och utan erfarenhet av barnsjukvård. De är jätteduktiga, men det räcker inte på en klinik med 600 olika diagnoser per år. Här krävs en tränad klinisk blick.

Steen Ekdahl, divisionschef på barnkliniken, säger att han blev uppmärksam på sjuksköterskornas dåliga arbetsmiljö under våren och sommaren. Han håller med om deras beskrivning och har gjort klart för ledningen att förstärkning behövs.

– Även om det inte dräller av erfarna sjuksköterskor därute så är barnsjukvård ett attraktivt område och nu har jag fått ett budgettillskott som gör det möjligt att anställa fler.

Stor personalförstärkning

Totalt 16 nya sjuksköterskor, 10 på neonatal och 6 på barnavdelningen, får anställas. Den största personalförstärkning Steen Ekdahl har varit med om och därför kände han sig nöjd när han kunde meddela sjuksköterskorna den nyheten. Men i helgen ställdes han inför nya krav.

– Då fick jag klart för mig att personalen också kräver en arbetstidsförkortning, som – om den skulle införas – innebär ytterligare tryck på sjuksköterskorna.

Steen Ekdahl kommer under veckan att träffa sjuksköterskorna, först på neonatal och sedan på barnavdelningen.

– Jag tycker att 16 nya medarbetare ger förutsättningar för en god arbetsmiljö och även om jag inte har något trollspö så kommer ju förstärkningen. Jag är förhoppningsfull. Vi kommer att hitta en lösning, säger han.

Behöver återhämtning

Marie Kvart ser en arbetstidsförkortning som nödvändig om sjuksköterskorna ska orka stanna.

– Vi har tagit fram en modell för arbetstidsförkortning som tillåter återhämtning mellan arbetspassen. Med tid för det och för kompetensutveckling skulle vi bli en attraktivare arbetsplats.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida