Vårdnära service

Här gör sjuksköterskorna det de är bäst på

Här gör sjuksköterskorna det de är bäst på
Personalen på Lindesbergs lasarett kan numer fokusera bättre på sitt arbete. Övre raden: Elin Kihlgren, Lotta Östlund, Jonnie Karlsson, Therese Karlsson, Främre raden: Lena Qais, Janina Fredriksson, Johanna Edström, Viddi Dhokia. Foto: Jan Johansson

Sedan i somras kan sjuksköterskorna och undersköterskorna på kirurgen i Lindesberg fokusera på omvårdnaden. Numera får de hjälp med såväl köksuppgifter som städning och transporter av patienter.

– Det jag framför allt tycker är bra är att vi har personal i köket. Undersköterskorna och vi sjuksköterskor slipper gå mellan dränpåsarna, urinkatetrarna och kylen. Det är en hygienvinst, säger sjuksköterskan Elin Kihlgren på den kirurgiska vårdsavdelningen på Lindesbergs lasarett, fyra mil norr om Örebro.

I juni i år startade ett pilotprojekt som går ut på att akutmottagningen samt sjukhusets två avdelningar för ortopedi och kirurgi blir avlastade vissa uppgifter som stjäl mycket tid från omvårdnadsarbetet.

Brist på sjuksköterskor

Tidigare fick personalen själva städa rummen och sängarna varje gång en patient skrevs ut, på avdelningarna serverade de all mat och varje gång någon patient skulle till röntgen eller någon annanstans på sjukhuset fick de avbryta arbetet för att transportera patienten.

Som på så många andra sjukhus råder det brist på sjuksköterskor. För att underlätta situationen ville man prova en modell som från början bara erbjöds avdelningar på Universitetssjukhuset i Örebro, nämligen att via serviceorganisationen hyra in städ-, köks- och transportpersonal, så kallad vårdnära service.

Det har hittills fallit så väl ut att man från och med 1 december utvidgar projektet till att gälla samtliga fem vårdavdelningar på sjukhuset, samt röntgen. Sedan har man fram till augusti på sig att visa att det verkligen fungerar, det vill säga att det inte kostar någonting extra.

Mindre tungt

– Vi har inga extrapengar för det här. Att vi kunde dra igång projektet berodde på att vi hade så många vakanta sjukskötersketjänster. Det frigjorde pengar. Vi måste bevisa för politikerna att det här är lönsamt för att vi ska kunna få fortsätta med det, säger sjukhusets utvecklingschef och projektledare, sjuksköterskan Eva Carlsson.

Det har man hittills inte lyckats med. Via enkäter har man däremot kunnat se att personalen upplever arbetet som mindre tungt och att patientsäkerheten upplevs som bättre jämfört med avdelningar som inte har vårdnära service.

Personalen tycker också att den gångna sommaren var mer hanterbar än tidigare somrar. Under semestermånaderna var sjukfrånvaron betydligt lägre än vad den brukar vara.

 lin Kihlgren är hittills nöjd med resultatet, sett ur hennes och kollegornas synvinkel. Hon hoppas därför på att modellen med vårdnära service blir permanent.

– Jag tycker att var och en ska göra det hon eller han är bäst på, och använda tiden till det. För undersköterskorna har det här betytt ganska mycket. Det är ju en del av deras sysslor som försvunnit. Det gör att jag kan koncentrera mina uppgifter och inte lika ofta behöver rycka ut och göra deras arbete. Det tycker jag känns bra.

Speciella utskrivningssjuksköterskor

Sedan en tid tillbaka finns det på såväl ortoped- som kirugavdelningen dessutom speciella utskrivningssjuksköterskor. De sköter allt som ska göras i samband med att framför allt äldre patienter skrivs ut. Exempelvis ansvarar de för merparten av alla kontakter med kommunen och hemsjukvården, vilket spar tid för övriga sjuksköterskor,

– Det är två olika projekt, men vi tror att de här delarna tillsammans kommer att ge väsentliga förbättringar av arbetsmiljön och den patientupplevda vårdkvaliteten, säger Eva Carlsson.

I samband med att de övriga avdelningarna på sjukhuset får vårdnära sevice kommer även de att få prova på modellen med utskrivningssjuksköterskor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida