Psykiatri

Här ska de som skadar sig själva få specialisthjälp

Här ska de som skadar sig själva få specialisthjälp
Julia Mlakar är sjuksköterska på Sveriges första specialistenhet för personer med självskadebeteenden.

— Det känns verkligen kul att få vara med från start. Det här är något som har saknats inom psykiatrin, säger Julia Mlakar. Hon är en av de sjuksköterskor som är med från starten av Sveriges första avdelning för personer med självskadebeteende.

I måndags öppnades Sveriges första högspecialiserade självskadeenhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Avdelningen har tio vårdplatser och riktar sig till patienter med allvarliga självskadebeteenden. Deras tillstånd gränsar ofta till att vara livshotande och den hjälp de hittills fått från psykiatrin har inte varit tillräcklig.

Som ett behandlingshem

Julia Mlakar arbetade tidigare på en psykiatrisk akutvårdsavdelning för affektiva sjukdomar i samma hus, där även patienter med självskadebeteende vårdas. Men sällan mer än ett par veckor.

Julia förklarar att den nya enheten mer kommer att fungera som en typ av behandlingshem. Även om vården är frivillig är det tänkt att patienterna ska stanna minst tre månader, ända upp till sex månader.

Avleda känslor

Man kommer bland annat att erbjuda patienterna ett behandlingsprogram med DBT, dialektisk beteendeterapi.

En stor del av behandlingen består också av färdighetsträning, där patienterna får träna sig i att hantera sina känslor på ett annat sätt än att skada sig. I färdighetsträningen används bland annat mindfulness, en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden.

– De får lära sig att identifiera känslor. ”Nu börjar jag bli arg, kan jag göra någonting för att minska den känslan, kanske kolla på en film, lyssna på musik eller ta en promenad?” Om man lyckas avleda en känsla på det sättet har man använt sig av en färdighet, förklarar Julia.

Som sjuksköterska har Julia det medicinska ansvaret, men hon ansvarar även för färdighetsträningarna, olika aktiviteter och de vårdplaner som ska göras i samband med att patienterna ska slussas ut för att få fungerande liv i hemmet.

Hög personaltäthet

På den nya enheten är personaltätheten hög. Förutom Julia arbetar ytterligare sju sjuksköterskor på avdelningen. Här finns också en vårdenhetschef, överläkare, psykolog, kurator, dietist, fysioterapeut, socialpedagog och några skötare.

I personalstyrkan finns även två så kallade peer supporters. Det är personer med egen erfarenhet av självskadebeteende som arbetar professionellt för att stötta patienterna i deras återhämtning.

För närvarande är tre patienter inskrivna, men det finns plats för ytterligare sju. Vid full beläggning kommer det dagtid finnas en personal per patient. Det kan jämföras med en vanlig allmänpsykiatrisk avdelning på Sahlgrenska där det går tre patienter per personal.

– Det absolut viktigaste för den här typen av patienter är att man kan finnas där för dem när de har det svårt, säger Julia.

För att få vård på den nya enheten krävs en remiss från specialistremiss inom Västra Götalandsregionen, eller regionerna i Jönköping, Halland eller Värmland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida