Healande sjuksköterska anmäld till Socialstyrelsen

En healande sjuksköterska och miljöpartistisk politiker har anmälts till Socialstyrelsen. Anmälaren vill pröva om sjuksköterskan är olämplig att utöva sitt yrke.

”Jag ser ingen motsättning mellan komplementärmedicinen och den traditionella sjukvården, om det finns forskning och beprövad erfarenhet som visar att metoden är effektiv och riskfri”, sade den nu anmälda sjuksköterskan Gun Moss Bjerling till Borås tidning.

Psykolog anmäler

Detta fick psykologen Marianne Gylling i Blekinge att gå i taket. Hon anmäler nu sjuksköterskan till Socialstyrelsen. I sin anmälan skriver hon att det bör prövas om ”sjuksköterskan bryter mot patientsäkerhetslagen när hon ägnar sig åt healing och om hon i och med detta har visat sig uppenbart olämplig att utöva sitt yrke”.

Gun Moss Bjerling driver sedan 16 år tillbaka en mottagning där hon med hjälp av healing behandlar personer med bland annat fibromyalgi, värk, depressioner och stressproblem.

Dra in legitimation

Vårdfokus har tidigare granskat alternativmedicinska metoder. Lars-Åke Johnsson vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd rådde då legitimerad vårdpersonal som ägnar sig åt komplementär medicin att begära att legitimationen dras in.

– Tittar man på avgjorda rättsfall är risken stor att Socialstyrelsen griper in. Att det sker sällan beror snarare på att det inte läggs resurser på detta, förklarade han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida