Hjärtstopp på sjukhus

Högre överlevnad med fler sjuksköterskor

Högre överlevnad med fler sjuksköterskor
Studie visar samband i USA mellan överlevnad efter hjärtstopp på sjukhus och sjuksköterskebemanning. Foto: Mostphotos

Fler patienter klarar sig på sjukhus med bättre bemanning. För varje extra patient sjuksköterskan vårdade sjönk oddsen för överlevnad med fem procent.

15 december 2015
Dela artikeln

Få patienter som drabbas av hjärtstillestånd på sjukhus överlever. I USA är det endast 15 procent. Forskare vid universitetet i Pennsylvania ville undersöka varför vissa sjukhus lyckades bättre än andra.

De jämförde statistik om hjärtpatienters överlevnad med kvalitetsdata om bemanning och arbetsmiljö på sjukhus i USA.

Hjärtrytmen påverkar

Flera faktorer påverkade chansen till överlevnad, till exempel om hjärtrytmen gick att defibrillera, eller om patienten var monitorerad. Men även när dessa faktorer övervägts visar studien att på sjukhus med högre sjuksköterskebemanning överlever fler efter hjärtstopp.

– Det bekräftar tidigare forskning som pekar mot att resultaten för patienterna blir bättre när sjuksköterskor har rimlig arbetsbelastning och arbetsmiljö, säger huvudförfattaren Matthew McHugh, vid University of Pennsylvania school of nursing.

Data från 11 000

Forskargruppen analyserade data från 11 000 vuxna patienter från 75 sjukhus i fyra amerikanska delstater. Nationella undersökningar om sjukhusens karaktär och bemanning med sjuksköterskor användes för att analysera hur de faktorerna påverkade överlevnaden vid hjärtstillestånd.

På vanliga vårdavdelningar försämrar varje extra patient som sjuksköterskan ansvarar för oddsen för överlevnad efter hjärtstopp med fem procent. Dessutom visade det sig att chansen att överleva var 16 procent mindre på sjukhus med dålig arbetsmiljö. Bedömningen av arbetsmiljön utgick från en undersökning som utvärderade sjuksköterskors deltagande, ledarskap och stöd på sjukhusen.

Nästan hälften av alla hjärtstillestånd sker på vårdavdelningar inom medicin eller kirurgi, som också har den mest varierande bemanningen och mest problem med arbetsmiljön.

Livräddande åtgärder

Forskarna tror att när sjuksköterskorna ansvarar för alltför många patienter inverkar det på deras förmåga att övervaka, upptäcka försämringar och kunna sätta igång livräddande åtgärder när varje sekund räknas.

Enligt studien så påverkar sjuksköterskebemanningen på intensivvårdsavdelningar inte signifikant chanserna att överleva ett hjärtstillestånd. Det beror, enligt forskarna, sannolikt på att bemanningen inte varierar på samma sätt, utan är standardiserad.

Stora skillnader

Däremot skiljer det sig alltså stort på sjukhusens vårdavdelningar beroende på hur många patienter sjuksköterskorna ansvarar för.

– Adekvat bemanning med sjuksköterskor kan vara en viktig strategi för att nå bästa resultat för patienterna, skriver Matthew McHugh och hans kollegor.

De tillägger att lösningen inte enbart ligger i att utöka med fler sjuksköterskor, utan att arbetsmiljön samtidigt behöver ses över.

Studien Better nurse staffing and nurse work environments associated with increased survival of in-hospital cardiac arrest patients är publicerad i Medical Care.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida