Forskning

Högre risk för KOL hos kvinnor

Högre risk för KOL hos kvinnor
Spirometri mäter lungfunktionen hos en patient. Nu utvecklas nya diagnostiska metoder inom området. Bild: Mostphotos

Kvinnor kan ha dubbelt så hög risk att utveckla lungsjukdomen KOL jämfört med män visar en ny studie från Lunds universitet.

13 januari 2016

Forskaren och läkaren Johannes Luoto har studerat insjuknandet i kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Med hjälp av en ny diagnostisk metod har han kommit fram till att kvinnor kan ha en betydligt högre risk att utveckla sjukdomen.

– Det har tidigare varit osäkert om det finns en könsskillnad för risken att få KOL vilket delvis beror på att det funnits få studier som studerar vilka som har risk för sjukdomen, säger Johannes Luoto i ett pressmeddelande.

Fler faktorer

Han har under sex års tid studerat insjuknandet i sjukdomen hos 2 300 personer i åldrarna 65- 100 år. Studien har publicerats European Respiratory Journal.

I dag diagnostiseras KOL i Sverige med hjälp av spirometri. Patientens lungvolymer och luftflöden mäts vid in- och utandning och ger ett mått på patientens lungfunktion.

Med den nya metoden som kallas Lower Limit of Normal, LNN, tar man hänsyn till faktorer som ålder, etnicitet, kön och längd. Genom en statistisk beräkning av vad som kan anses förväntat utifrån dessa kriterier jämförs patientens resultat.

– Vi ser en tydligt ökad risk för kvinnor att drabbas av KOL jämfört med män. Och det även när vi tar hänsyn till faktorer som rökning och hög ålder, säger Johannes Luoto.

Det har tidigare funnits belägg för att kvinnor har känsligare luftrör än män, men de äldre diagnosmetoderna har inte visat någon säker skillnad i risken att få KOL.

 

Fakta Spirometri och LNN

Spirometri mäter lungvolymer och luftflöden vid in- och utandning i en apparat, en så kallad spirometer.

Den modernare metoden heter “Lower Limit of Normal” och innebär i korthet att man statistisk räknar ut vad en person av ett visst kön, etnicitet, höjd, längd och ålder borde ha för lungfunktion. Om kvoten mellan utandningsvolymen efter 1 sekunds utandning och den totala utandningsvolymen är tillräckligt avvikande i förhållande till det statistiskt förväntade värdet uppfyller man LLN-spirometrikriteriet för KOL. Mer exakt är LLN-kriteriet att kvoten ska vara så pass avvikande att endast fem procent av en frisk population har en så låg kvot.

Källa: Johannes Luoto, Lunds universitet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida