Forskning

Högre risk för kronisk njursjukdom hos för tidigt födda

Högre risk för kronisk njursjukdom hos för tidigt födda
Barn som föds för tidigt riskerar i högre grad än andra att senare i livet drabbas av kronisk njursjukdom, visar ny forskning. Arkivbild: Getty Images

Det finns en tydlig koppling mellan att vara för tidigt född och risken för att utveckla en kronisk njursjukdom som barn men även som vuxen. Det visar en studie som gjorts vid Lunds universitet i samarbete med amerikanska forskare.

– Med tanke på att för tidig födelse är vanligt är fynden viktiga eftersom detta är något som kan drabba många. Dessa individer behöver uppföljning och förebyggande åtgärder för att bevara njurfunktionen, säger Kristina Sundquist, professor vid Lunds universitet och forskningsledare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö, i ett pressmeddelande.

Med hjälp av rikstäckande födelsedata analyserades över fyra miljoner individer födda i Sverige under åren 1973–2014. Av dessa var 207 271 personer  för tidigt födda. Fall av kronisk njursjukdom identifierades sedan från rikstäckande sjukhusdata och kliniska register till och med år 2015. Som mest hade personerna då hunnit bli 43 år gamla.

Analysen av siffrorna visade att för tidig födsel (före vecka 37) och extremt för tidig födsel (före vecka 28) var associerat med nästan dubbla och tredubbla risker för kronisk njursjukdom.

Sambandet var starkast upp till nio års ålder men risken var förhöjd även senare i livet. Män och kvinnor drabbades i samma utsträckning. Forskarna kunde inte identifiera några gemensamma genetiska faktorer eller miljöfaktorer i familjen.

– Vi vill se det lika naturligt för läkaren att fråga om patienten är för tidigt född som att ta blodtrycket, säger Kristina Sundquist som även vill informera allmänheten om hur viktigt det är att spontant berätta för sin läkare om hen är för tidigt född.

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften BMJ.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida