Högskolorna får rätt att skapa egna specialistinriktningar

Högskolorna får rätt att skapa egna specialistinriktningar
Vårdförbundets vårdstrateg Lisbeth Löpare Johansson vill se mer genomgripande förändringar av specialistsjuksköterskeutbildningen. Foto: Cecilia Larsson

Från den 1 augusti är det fritt fram för olika inriktningar på specialistutbildningar för sjuksköterskor. Lång ifrån det nytänkande som behövs, anser Vårdförbundet. 

I dag finns elva inriktningar inom specialistsjuksköterskeexamen. Från och med den 1 augusti i år utökas det med ytterligare en öppen inriktning, har regeringen nu beslutat.

Målet med att skapa en öppen inriktning är att göra specialistsjuksköterskeutbildningen mer flexibel så att olika inriktningar kan anordnas utifrån hälso- och sjukvårdens behov.

Vilka utbildningar?

Framtidens specialistsjuksköterskeutbildning har utretts och varit ute på remiss i omgångar under flera års tid.

Frågan måste ändå fortsätta diskuteras, anser regeringen och ger UKÄ, Universitetskanslerämbetet, i uppdrag att utreda hur lärosätena och hälso- och sjukvården kan samverka kring vilka utbildningar som behövs och hur de ska utformas.

Ett nationellt samverkansorgan är något som har stått länge på Vårdförbundets och Svensk sjuksköterskeförenings önskelista.

– Vi förutsätter nu att det blir en bred samlig där vi och Svensk sjuksköterskeförening också kommer att vara representerade, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg på Vårdförbundet.

Mer förändringar behövs

Som Vårdfokus tidigare berättat har både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening varit mycket kritiska mot de utredningar som gjorts kring specialistsjuksköterskeutbildningarnas framtid. Förslagen har kritiserats för att vara fast i gammaldags stuprörstänkande när det i stället behövs mer genomgripande förändringar.

I en kommentar till beslutet om en ny inriktning kräver Svensk sjuksköterskeförening att regeringen ”slutar lappa och laga sjuksköterskornas specialistutbildning”.

Kortsiktiga lösningar

Den nya, öppna inriktningen svarar varken upp mot arbetsmodeller som personcentrerad vård och teamsamverkan, brister som kommer att hindra såväl omvårdnadens kunskapsutveckling som god och säker vård, enligt Svensk sjuksköterskeförening.

Lisbeth Löpare Johansson anser inte heller att den nya inriktningen löser vårdens problem.

– När det gäller en tolfte öppen inriktning kvarstår vår oro för att den kan leda till kortsiktiga lösningar. I stället hade vi behövt ett genomgripande arbete där vårdens framtida utveckling står i fokus för utformningen av framtidens specialistutbildningar, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida