LÖN

Höjer ob för att locka fler att jobba natt

Höjer ob för att locka fler att jobba natt
Mer pengar i plånboken för personal.

Landstinget i Sörmland har svårt att få personal som vill arbeta på obekväma arbetstider. Politikerna hoppas att bättre ersättning ska underlätta nattbemanningen.

Nu satsar landstinget i Sörmland 17 miljoner kronor för att kunna höja OB-ersättningen med 27 kronor i timmen till samtlig personal inom hälso- och sjukvården. Ökning varierar mellan 22-62 procent beroende på tid, storhelg-, vardag-eller helgnatt. Lönepåslaget kommer redan med novemberlönen och betalas således ut första gången i december.

Enligt personallandstingsrådet Jacob Sandgren( S) är det en permanent höjning av ersättningen, en så kallad ramhöjning.

– Vi hoppas att detta kan hjälpa de som arbetar de tunga nattpassen och samtidigt underlätta rekryteringen av nattpersonal, säger han.

 Fler åtgärder behövs

Vårdförbundet i Sörmland är positiva till lönepåslaget, samtidigt som de menar att det inte förändrar grundproblematiken med att nattpersonalen inte hinner återhämta sig mellan passen.

– Förhoppningsvis kan det leda till att fler är med och delar på passen, vilket gör att arbetsbelastningen blir lägre för de som arbetar natt. Det kan hjälpa i ett längre perspektiv, säger Marie Stenbäck, vice ordförande för Vårdförbundet i Sörmland.

Vill ha bättre arbetstider

Förbundet har ännu inte fått några reaktioner från medlemmar.

– Vi fick höra detta på nyheterna i går och har inte varit delaktiga i processen, utan den höjda ersättningen är helt och hållet ett arbetsgivarinitiativ. Visst är det bra, men vi fortsätter att arbeta för att få till bättre arbetstider för de som arbetar natt , säger Marie Stenbäck.

Vårdförbundets samtliga avdelningar har lagt ett yrkande till alla kommuner och landsting om bättre villkor för nattarbete. Kravet är att tio timmars arbete på natten ska motsvara 14 timmar, för att personalen ska kunna få den vila de behöver. Förslagen lades sedan man inte fått något gehör hos SKL om ett centralt avtal kring arbetstider. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida