smärtforskning

Hon får pris för sitt arbete med smärta hos de allra minsta

Hon får pris för sitt arbete med smärta hos de allra minsta
Örebroforskaren Emma Olsson har tilldelats Riksföreningen för barnsjuksköterskors pris för bästa avhandling. Fotograf: Elin Abelson

Specialistsjuksköterskan Emma Olsson har tilldelats Riksföreningen för barnsjuksköterskors pris för bästa avhandling. Hon får priset för sitt arbete med smärtbedömning och smärtlindring utan läkemedel för små och för tidigt födda barn.

– Jag känner mig väldigt hedrad och stolt över att få ta emot priset. Att mitt avhandlingsarbete uppmärksammas innebär också att betydelsen av smärtskattning och smärtbehandling för de små och för tidigt födda barnen uppmärksammas, vilket jag är mycket glad över, säger Emma Olsson, specialistsjuksköterska vid barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och forskare i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.

Riksföreningen för barnsjuksköterskors jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnadsforskning med inriktning pediatrik som är till nytta för barn och deras familjer.

Hud mot hud smärtlindrande

Vårdfokus har tidigare berättat om Emma Olssons forskning som visar att hud-mot-hudkontakt vid blodprovstagning hos för tidigt födda barn är smärtlindrande för barnet.

Läs också: Mindre smärta med barnet hud mot hud

Hon har också studerat pappors upplevelse av att vårda sitt för tidigt födda barn hud mot hud.

Läs också: Hud mot hud gör pappor delaktiga

I en annan studie undersökte Emma Olsson validiteten på smärtbedömning inom neonatalvården genom att kulturanpassa Premature Infant Pain Profile i de nordiska länderna.

Den 25 april får Emma ta emot priset på Barnveckan i Västerås.

Juryns motivering:

”Avhandlingsarbetet har bedömts ha ett högt nyhetsvärde genom bland annat studier om innovativa metoder för smärtskattning inom ett område där smärtbedömningen ter sig tämligen komplex. I avhandlingsarbetet presenteras också kliniska implikationer gällande hud-mot-hudkontakt inom en vårdkontext där farmaka kan innebära risker. Den vetenskapliga kvalitén är hög och innefattar ett tvärprofessionellt och internationellt samarbete som har gynnat avhandlingens kvalité. Bedömningsjuryn finner därför att Emma Olsson tilldelas priset för bästa avhandling under 2017.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida