Samarbete

Hon hjälper vårdpersonal upptäcka människohandel

Hon hjälper vårdpersonal upptäcka människohandel
Veronica Utterström jobbade tidigare som intensivvårdssjuksköterska men är numera gruppchef inom polisen. Foto: Privat

Region Norrbotten satsar på att bekämpa människohandel, prostitution och drogmissbruk. Sjuksköterskan Veronica Utterström är numera polis och utbildar vårdpersonal i bemötande av utsatta patienter.

3 oktober 2019

Man måste leta för att hitta. I Region Norrbotten har polisens utredare sökt och funnit att människohandel, våld och prostitution är utbrett även i vårt nordligaste och mest glesbefolkade län. Nu satsar regionen på att utbilda vårdpersonal, inom bland annat primärvård, kvinnosjukvård och akutsjukvård, i bemötande och dokumentation.

Polisen i Norrbotten har blivit mer uppmärksam på att många som är utsatta för våld och annan brottslighet har eller har haft en vårdkontakt. En av dem som utbildar vårdpersonalen är Veronica Utterström, intensivvårdssjuksköterska som bestämde sig för att bli polis.

– Många av de patienter som jag mötte på akuten var drogmissbrukare och under samarbetet med polisen växte en vilja att arbeta förebyggande på gator och torg – innan magpumpningen. Jag ville göra skillnad på fältet, säger hon.

Brett samarbete

I dag är hon gruppchef på Polisen Luleå/Boden och tillsammans med en poliskollega ägnar hon en del av sin tid till att inspirera andra att söka kunskap om utsatthet och vad man som personal ska vara vaksam på.

Veronica Utterström tror på möjligheten att förebygga och på att det bästa sättet är genom samverkan mellan olika aktörer; polis, socialtjänst, sjukvård, skola, länsstyrelsen, kommuner, region. Mycket kunskap kan utbytas utan att man behöver gå in på enskilda ärenden och bryta mot sekretess och lagrum, påpekar hon.

– Vidden av sexköp och människohandel här i Norrbotten kan verka chockerande, men då är det förmodligen för att man inte har sökt nog tidigare. Gör man det inser man hur utbrett det är och då finns ändå ett stort mörkertal. De flesta som utnyttjas är kvinnor från andra länder, men inte bara. Efterfrågan på kvinnor och unga tjejer, och i viss mån unga pojkar, är helt ärligt väldigt stor.

Läs även: Nytt stöd vid mötet med offer för människohandel

Samlar viktiga bevis

Hon konstaterar att här kan vården rädda liv. För även om den utsatta kvinnan mitt emot dig inte vill göra en polisanmälan första gången ni träffas kan en förtroendefull kontakt vara avgörande för viljan att så småningom berätta. Och en väl genomförd undersökning och dokumentation blir viktiga bevis om det i framtiden blir ett polisärende.

– Jag är tacksam för den skillnad vi kan göra genom samverkan. Att vi debatterar och vågar prata öppet om flickors och kvinnors utsatthet kan bli ögonöppnare. Det finns mycket kunskap att sprida – bland annat behöver vi prata med unga män om hur de ser på tjejer och kvinnor.

”Ställ obekväma frågor”

Veronica Utterströms råd till vårdpersonalen handlar om öppenhet och mod.

– Var lyhörd, lyssna och fundera över egna värderingar för din attityd kan avgöra hur du bemöter och uppfattas av patienten. Du måste också vara öppen för att vem som helst kan vara utsatt – oavsett klädsel och utstrålning. Våga ställ obekväma frågor. Var rak: ”Har du blivit utsatt för övergrepp?” ”Är det så att du har upprepade sexkontakter?” Att köpa sex är olagligt – inte att sälja. Lyssna och skapa förtroende – det är avgörande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida