Forskning

Visst kan rapportering i mobilen hjälpa nyopererade

Visst kan rapportering i mobilen hjälpa nyopererade
Karuna Dahlberg utvärderar om en mobilapp kan fungera som stöd efter operationen. För det får hon Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2017. Arkivbild: Mostphotos

Patienterna skattar själva sårsmärta, svårigheter att sova och välbefinnande i sin mobil. Karuna Dahlbergs forskning visar att det ger bättre postoperativ återhämtning. Nu får hon årets doktorandstipendium.

24 oktober 2017

Karuna Dahlberg är specialistsjuksköterska inom intensivvård. Nu får hon Svensk sjuksköterskeförenings stora, årliga doktorandstipendium för sin forskning om hur ett e-hälsoverktyg kan hjälpa patienterna efter dagkirurgi. Stipendiet är 107 000 kronor.

I sin forskning utvärderar hon om ett digitalt verktyg i mobilen kan fungera som stöd efter operation. Resultaten visar en säkerställd bättre postoperativ återhämtning jämfört med kontrollgruppen.

Mer delaktiga patienter

Patienten kan även förmedla om det finns behov av att bli kontaktad av en sjuksköterska och blir då uppringd inom ett dygn.

Karuna Dahlberg.

– Det känns jättekul och hedrande att jag får stipendiet. Jag hoppas genom min forskning att patienten blir mer delaktig genom att själv få rapportera sin postoperativa återhämtning och får möjlighet att bestämma om kontakt behövs med den dagkirurgiska enheten, säger Karuna Dahlberg, i ett pressmeddelande.

Hon ska fortsätta sitt doktorandarbete med delstudie fyra och skriva avhandlingens ramberättelse.

– När vi mäter och följer upp patienternas postoperativa återhämtning så kan vi utvärdera och utveckla vården.

Utvärdera e-hälsoverktyg

Karuna Dahlberg är anställd vid ANIVA-kliniken på Örebros universitetssjukhus och doktorerar vid Örebro universitet. Svensk sjuksköterskeförening bedömer att hennes forskning svarar mot behovet att utvärdera e-hälsoverktyg genom forskning innan de tas i bruk.

I motiveringen till stipendiet skriver föreningen:

”På ett föredömligt sätt inkluderar projektet såväl validering av innehållet, effekt på postoperativ återhämtning som hälsoekonomisk utvärdering.”

Förbättrar vården

Svensk sjuksköterskeförening bedömer att projektet har potential att förbättra uppföljning och omvårdnad och bidra till säker vård för de nära två miljoner personer som årligen går igenom dagkirurgiska ingrepp.

Karuna Dahlberg har även undersökt kostnaderna för hälso- och sjukvård, som var lägre för gruppen som använde den digitala lösningen.

Nu närmast väntar en resa till Australien där hon ska hålla en presentation av sin forskning.

– Jag ska på en konferens inom perioperativ omvårdnad där jag också ska lyssna på intressanta föreläsningar och besöka postoperativa avdelningar.

 

Fakta

  • Den digitala lösning för mobilen som utvärderats i studierna heter RAPP, Recovery assessement by phone points.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida