Hur mår vi på jobbet i dag?

5 oktober 2007

Ett forskarteam vid Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har tagit fram ett verktyg som kan ge struktur på arbetsmiljöarbetet. Det kan användas av arbetsgrupper och är tänkt att öka medvetenheten om vad som främjar och vad som förhindrar ett systematiskt hälsoarbete.

– Det här började som ett projekt i Göteborgs kommun för att försöka minska sjukskrivningarna, säger Lotta Dellve, sjuksköterska och en av forskarna bakom arbetsmaterialet.

Många saknade metodik för psykosocialt hälso- och arbetsmiljöarbete, och även företagshälsovården efterfrågade processtöd från forskare.

– Fast företagssköterskor, som ofta har stor kunskap om både hälsofrämjande arbete och hälsofrågor ute på arbetsplatserna, är utmärkta ledare av detta arbete, säger Lotta Dellve.

Arbetsmaterialet är uppbyggt kring gruppövningar där man kan reflektera kring frågor som: Hur mår vi på arbetsplatsen i dag? Hur får vi erkännanden för goda arbetsinsatser?

Arbetsmaterialet Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap kan laddas ned från: www.amm.se, sök under Företagshälsovårdsmetodik. Ett webbaserat processtöd till verktyget är under utveckling.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida