Barnhälsovård

Hur mycket skärmtid tål ett barn?

Hur mycket skärmtid tål ett barn?
Nu finns ett nytt bildmaterial att ha som utgångspunkt för diskussioner om små barns skärmvanor. Illustration Lotta Sjöberg, Statens medieråd

Frågan har inget exakt svar, men ett nytt bildmaterial ska göra det lättare för sjuksköterskor på bvc att prata med småbarnsföräldrar om barnens användning av media.

Mobilen på matbordet och familjesurf i soffan. En majoritet av dagens treåringar har varit ute på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet ett par gånger i veckan.

Vad är rimlig skärmtid för en tvååring? Hur påverkas barnen av att titta på mobilen? Hur sätter man gränser? Det är några av de frågor som småbarnsföräldrar tar upp när de kommer till barnavårdscentralen i dag.

Vill ha konkreta råd

För bvc-sjuksköterskor har det varit svårt att ge konkreta, uppdaterade råd. Forskningen drar åt olika håll och riktlinjer har saknats för barn i förskoleåldern. I höstas uppdaterades Rikshandboken med ett nytt kapitel om digitala medier av barnpsykolog Malin Bergström. Nu lanseras ett nytt samtalsstöd som ska underlätta vägledningen.

Materialet Familjeliv, små barn och medier har utarbetats av Malin Bergström tillsammans med Statens medieråd och Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och riktar sig speciellt till bvc-sjuksköterskor. Det består av ett antal tecknade bilder på vardagliga mediesituationer och med hjälp av bildkorten ska det bli lättare att möta föräldrarnas frågor både enskilt och i gruppsamtal.

Ett exempel kan vara att familjen får kartlägga sina medievanor under en vecka och sedan utifrån slumpmässigt valda bildkort tala med sin bvc-sjuksköterska om resultatet.

Hur påverkas barnen?

Samtalsstödet testas för närvarande som ett pilotprojekt i Stockholms läns landsting. Under två obligatoriska utbildningseftermiddagar har samtliga bvc-sjuksköterskor fått arbeta med materialet och responsen har varit positiv berättar Malin Bergström.

­– Det märks att det finns ett stort behov att kunskap. Samtidigt finns en hel del oro och rädsla hos några sjuksköterskor om hur barnen påverkas av att sitta framför skärm. Men vi är övertygade om att det är bättre att bjuda in föräldrarna till samtal än att fördöma hur de lever. Det kommer man ingen vart med. Bvc finns till för familjerna.

Tror inte på förbud

– Barn och föräldrar är olika. Vi har, precis som amerikanska barnläkarföreningen, kommit fram till att vi inte tror på riktlinjer och förbud. I stället vill vi uppmuntra till samtal och reflektion kring mediernas betydelse i dagens barndom, säger Malin Bergström.

Samtalsstödet finns än så länge bara i Stockholms läns landsting. Det ska utvärderas i höst och därefter lanseras i samtliga landsting och regioner. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida