”Hur ska jag hinna allt?”

”Hur ska jag hinna allt?”
Foto: Istockphoto

Akutvård. Sjuksköterskor tvingas välja bort ?samtal med patienterna, munvård och att ?skriva vårdplaner. Med bättre bemanning ?blir fler arbetsuppgifter gjorda.

Nästan hälften av sjuksköterskorna i akutsjukvården hinner inte prata med patienterna tillräckligt. När över 10 000 svenska sjuksköterskor fick rapportera vilka arbetsuppgifter de missat under sitt senaste pass ligger samtalen i topp. De prioriterades bort till förmån för arbetsuppgifter som behandlingar och procedurer.?

Med bättre bemanning lämnar sjuksköterskorna mindre jobb ogjort. Om de ansvarar för sex patienter eller färre halveras risken för missade arbetsuppgifter. Det visar en studie som publicerades nyligen i Journal of Advanced Nursing. Den bygger på data från den stora europeiska studien RN4cast där tolv länder deltog, som Vårdfokus följt sedan den startade.

??Sjuksköterskor på medicin- och kirurgiavdelningar på 79 svenska akutsjukhus svarade under 2010 på enkäten. De tillfrågades om vilka arbetsuppgifter av 13 utvalda de inte hade gjort under sitt senaste pass. Majoriteten, 75 procent, angav att de missat någon aktivitet inom det egna ansvarsområdet. ?

Förutom samtal, munvård och vårdplaner var det också svårt att hinna utbilda patienter och anhöriga och förbereda dem inför utskrivning. Om sjuksköterskan ansvarade för fyra patienter lämnades i genomsnitt 2, 9 vårduppgifter ogjorda. Om hen tog hand om sex patienter steg siffran till 3,6 arbetsuppgifter.

?Samtidigt sköter sjuksköterskor jobb som egentligen inte är deras, uppger 25 procent. Vad det består av skiljer sig mellan de olika skiften. Svara i telefon skulle en annan yrkesgrupp kunna göra, men 66 procent av sjuksköterskorna på dagpassen gör det och 73 procent av dem som arbetar kväll.?

På dagskiften delar nästan en fjärdedel av sjuksköterskorna ut och hämtar in patienternas matbrickor. En femtedel hjälper till och städar patienternas rum och utrustning.

75 % av sjuksköterskorna

…angav att de missat minst en aktivitet. Så här många ansåg att de missat:

 • samtal med patienter,
  46 procent
 • skriva och uppdatera vårdplan, 34 procent
 • munvård, 31 procent
 • utbildning av patienter och anhöriga, 26 procent
 • adekvat journalföring,
  25 procent
 • administrera läkemedel på rätt tid, 25 procent
 • hudvård, 25 procent
 • adekvat övervakning, 20 procent
 • frekvent vända patienten, byta position, 20 procent
 • förbereda patienter och anhöriga inför utskrivning,
  16 procent
 • planera omvårdnaden,
  11 procent
 • behandlingar och procedurer,
  6 procent
 • smärtlindring, 6 procent
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida