Almedalen 2016

”Hur tänker läkarna egentligen?”

”Hur tänker läkarna egentligen?”
Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Foto: Sanna Björkman

Professor Yngve Gustafson har tröttnat på bristen på kompentens bland läkare när det gäller läkemedel till äldre. "Sjuksköterskor har ofta bättre kunskap", sade han på ett seminarium i Almedalen.

Det handlar om kunskap. Eller snarare bristen på densamma. När läkare behandlar 90-åriga damer med samma doser som provats ut på 20-åriga män är det mycket som kan gå fel. Njurarna kan svikta, hjärtat få rytmrubbningar eller förvirring utlösas. Listan på allvarliga biverkningar som drabbar äldre är lång nät Yngve Gustafson talar på Demensförbundets seminarium Läkemedel till dementa- mer skada än nytta ? i Almedalen.

Behandlar symtom, inte orsak

Det är framför allt sin egen kår- läkarna- som han ger sig på när han klagar på bristen på kompetens.

­­- Hur tänker läkarna när de sätter in neuroleptika som blockerar dopamin när man vet att äldre personer har mindre signalsubstanser?  När de behandlar ledvärk med smärtstillande i stället för ta reda på att värken beror på patientens vätskedrivande medicin, frågar han åhörarna.

Sjuksköterskor bättre

Han tycker att sjuksköterskor ofta kan mycket mer om hur äldre och dementa påverkas av läkemedel. De anhöriga, det finns ett antal i publiken, uppmanar han att skaffa fullmakt så att de kan begära ut  interaktionslistor från apoteket. Sedan kan de gå igenom listan med patientens läkare.

– Med tanke på den åldrande befolkningen som ökar för varje år behövs en revolution. Kräv utbildning av läkarna. Helst skulle jag vilja se en lag på att läkare måste utvärdera alla läkemedel som sätts in på äldre inom en vecka. Det är nödvändigt eftersom de oftare får kraftigare biverkningar.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida