hyrsjuksköterskor

Hyrsjuksköterskan vill få bättre lön och bestämma mer själv

Hyrsjuksköterskan vill få bättre lön och bestämma mer själv
Åsa Engström och Anna Berg Jansson vid Luleå tekniska universitet studerar vad sjuksköterskor tycker är viktigt när de väljer arbetsgivare. Foto: Ulrica Strömbäck

Forskare vid Luleå tekniska universitet undersöker varför sjuksköterskor föredrar att arbeta som inhyrd framför att vara fast anställd.

– Det vi ser är att man väljer anställningsform utifrån behov och intressen. Vad som passar familjesituationen, hur lönen är och möjligheten att påverka sitt schema till exempel.

Det säger intensivvårdssjuksköterskan och biträdande professor i omvårdnad Åsa Engström som just nu håller på att sammanställa en pilotundersökning om sjuksköterskors olika anställningsformer.

Viktigt att veta

Tillsammans med Anna Berg Jansson från institutionen för arbetsvetenskap har Åsa Engström under våren intervjuat nio intensivvårdssjuksköterskor om deras upplevelse av till exempel teamarbete och arbetsmiljö i samband med inhyrning. De hoppas att resultatet från studien kan hjälpa arbetsgivaren i framtiden när de ska rekrytera och behålla personal.

Resultaten ska presenteras i en vetenskaplig artikel så författarna kan inte säga så mycket, men de ser att sjuksköterskorna gör ett aktivt val av arbetsgivare.

– De som arbetar för bemanningsföretag har oftare större möjlighet att påverka sitt schema, samtidigt som de fast anställda uppskattar delaktighet och kontinuitet på arbetet.

Uppskattas av båda parter

Som hyrsjuksköterska får man ofta täcka upp när den ordinarie personalen ska gå på möten eller utbildningar, men man tar inte del av planering i samma utsträckning som ordinarie personal.

– De flesta tycker att det fungerar bra och säger att den ena gruppen är en förutsättning för den andra och för själva verksamheten. Hyrpersonalen möjliggör att den ordinarie personalen kan få ledigt, samtidigt som de i sin tur står för kontinuitet och stabilitet.

Samma jobb, ny arbetsgivare

Tillfälliga lösningar med personal från bemanningsföretag för att hantera sjuksköterskebristen har på flera sjukhus blivit en mer eller mindre permanent ordning. Ofta är det den ordinarie personalen som har sagt upp sig, men väljer att stanna kvar på arbetsplatsen via ett bemanningsföretag.

– Vi vill förstå varför sjuksköterskorna väljer en viss anställningsform och hur inhyrd och ordinarie personal upplever arbetsuppgifter, arbetsvillkor och arbetsmiljö i samband med inhyrning.

Åsa Engström och Anna Berg Jansson kommer även att använda underlaget i pilotstudien för vidare forskning i ämnet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida