specialistutbildning

Här får sjuksköterskorna specialistutbildning med full lön

Här får sjuksköterskorna specialistutbildning med full lön
Vård- och omsorgscheferna Marianne Karlsson och Anna-Lena Krohn är överens om att Vetlanda behöver höja kompetensen bland sina sjuksköterskor i kommunen. Foto: Mirja Claesson

Vetlanda kommun har bestämt sig för att satsa på betald specialistutbildning för att höja kompetensen bland sina sjuksköterskor.

Under sin specialistutbildning får sjuksköterskorna i Vetlanda full lön och inga krav ställs på att de måste stanna kvar i kommunen efter examen.

– I nuläget prioriterar vi dem som vill specialistutbilda sig till distriktssköterska, äldre- eller psykiatrisjuksköterska. Här i Vetlanda har vi exempelvis inte en enda som är specialistutbildad inom psykiatri, samtidigt som det inom den kommunala vården finns många som lider av psykisk ohälsa, säger Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef i Vetlanda.

Möjligheten att få full lön under specialistutbildningen införs också för att lättare kunna behålla och rekrytera sjuksköterskor till kommunen.

Som Vårdfokus tidigare berättat har ett antal kommuner bestämt sig för att införa Vårdförbundets modell för betald akademisk specialistutbildning, AST. Bland andra Finspång, Heby, Karlskrona och Laholm.

Påminner om AST

Den modell som nu införs i Vetlanda påminner om Vårdförbundets AST-modell, akademisk specialisttjänstgöring. Det som skiljer är att det inte tecknats något lokalt kollektivavtal om utbildningen med Vårdförbundet.

De som går utbildningen förbinder sig inte att stanna kvar i kommunen och de kommer enligt Marianne Karlsson inte heller att bli återbetalningsskyldiga om de av någon anledning inte fullföljer den.

På frågan om de efter examen får högre lön blir svaret att de får lön utifrån sin specialistfunktion och att lönen är individuell.

Vetlanda kommun tog över hemsjukvården från landstinget 2013, vilket innebar att sjuksköterskor som tidigare hade varit anställda i landstingen följde med över till kommunen.

Kompetensnivån sänkts

– Men en del av dem har slutat, så kompetensnivån har inte höjts i kommunen sedan vi tog över, snarare tvärtom. Därför är vi angelägna om att höja kompetensen och få fler specialistutbildade sjuksköterskor, säger Marianne Karlsson.

Följande regler gäller för den betalda specialistutbildningen:

  • Den som kan komma i fråga måste ha en tillsvidareanställning i kommunen och ha jobbat minst två år inom vård- och omsorgsförvaltningen.
  • Ansökan ska godkännas av områdeschefen och beviljas av funktions- och förvaltningscheferna.
  • Studierna bedrivs på halvfart, vilket innebär att den som går utbildningen arbetar halva tiden och studerar den andra halvan.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida