ICN 2011: ”Omvårdnaden måste få större tyngd när de stora besluten tas”

ICN 2011: ”Omvårdnaden måste få större tyngd när de stora besluten tas”
Anna-Karin Eklund är Nordens representant i ICN:s styrelse. Foto: Anders Olsson

Såväl sjuksköterskors som barnmorskors kunskaper måste få ett större inflytande på hälso- och sjukvården — i världen totalt och i varje enskilt land. Det anser den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN som under konferensen på Malta förväntas ta en resolution om detta med spjutspetsen riktad mot Världshälsoorganisationen WHO.

I går träffades styrelsen för ICN inför världskongressen som officiellt inleds i dag då den beslutande församlingen, CNR, samlas.

En av de frågor som diskuterades i styrelsen var problemet med att det inom WHO och i många enskilda länder saknas en så kallad chief nurse, det vill säga någon som med tyngd kan se till att den forskning och kunskapsutveckling som drivs av sjuksköterskor och barnmorskor alltid tas i beaktande när övergripande internationella och nationella beslut tas i olika hälso- och sjukvårdsfrågor.

– Trots att sjuksköterskor och barnmorskor står för en så stor del av vården är det oftast det medicinska perspektivet som starkt dominerar. I många länder betraktas fortfarande våra professioner som assistenter åt läkarna, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet och Nordens representant i ICN:s styrelse.

I WHO har man uttryckligen sagt att omvårdnadsfrågor ska ges en större tyngd. Trots det är tjänsten som chief government scientist fortfarande vakant inom såväl WHO centralt som på Europakontoret. Likadant ser det ut i många enskilda länder.

I Sverige innehas tjänsten som chief nurse av Eva Stolpe på Socialstyrelsen. Men till skillnad från exempelvis rikshygiensjuksköterskans arbete på Smittskyddsinstitutet är det få som känner till vad Sveriges chief nurse egentligen arbetar med.

– Hennes förutsättningar är dåliga, vilket vi också påtalat för socialdepartementet, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida