Vårdrelaterade infektioner

Inga sepsisfall med skärpt stickhygien i ambulans

Inga sepsisfall med skärpt stickhygien i ambulans
Ambulanssjuksköterskorna började märka de pvk-er som satts in i situationer och miljöer där hygienreglerna inte gått att följa fullt ut. Bild: Mostphotos

När infektionsläkare i Jönköping slog larm om att flera patienter drabbats av sepsis visade en kontroll att det i många fall orsakats av venkatetrar de fått i ambulansen. Nya hygienrutiner har nu helt löst problemet.

18 september 2018

För två år sedan fick en infektionsläkare på Ryhovs länssjukhus i Jönköping en känsla av att blodförgiftningar orsakade av stafylokocker blivit vanligare på sjukhuset.

Infektionsläkarna hade inte funnit andra förklaringar till blodförgiftningarna än att de måste orsakats av den perifera infarten, för dropp eller läkemedel.

De kontaktade anestesiläkaren Fredrik Hammarskjöld som forskat inom området vad gäller centrala venkatetrar, och hygiensjuksköterskan Per-Olof Svensson i Region Jönköping.

– Vi började kontrollera det genom att infektionsläkarna rapporterade till oss när de upptäckte fall av sepsis, orsakade av stafylokocker eller när de såg en inflammation, tromboflebit, vid insticksstället för infarten, säger Per-Olof Svensson.

Följde upp var infart sattes

Under 2016 hittade de omkring 25 patientfall där de misstänkte att blodförgiftningen orsakats av den perifera venkatetern.

Tillsammans med några kolleger började de följa upp fallen där infarten misstänktes vara förklaringen till att patienten drabbats sepsis.

– Det visade sig att en för stor andel var satta prehospitalt. Det är inte så konstigt för de sätts kanske inte under optimala förhållanden. Det kan vara i hemmen eller vid vägkanten, säger Per-Olof Svensson.

Inga fall på 1,5 år

Tillsammans med ambulansens personal startade de ett förbättringsarbete, där en rad rutiner ändrades. Det var relativt enkla åtgärder som har lett till stora förbättringar.

.

– Det senaste 1,5 året har vi inte haft något fall alls av sepsis orsakat av pvk från ambulansen. Det är fantastiskt bra att vi sparat patienterna från att drabbas av den svåra vårdrelaterade infektionen.

Han menar att det är en mycket viktig patientsäkerhetsfråga.

– Patienterna ska inte utsättas för onödiga risker för infektioner. Det är fullt tillräckligt med den sjukdom de kommer in till sjukhuset med, som en hjärtinfarkt eller ett benbrott.

Tvättade inte tillräckligt

Intensivvårdsläkaren och forskaren Fredrik Hammarskjöld är en av experterna som skrivit kapitlet i Vårdhandboken om att sätta perifer venkateter.

– Det är väl känt att centrala venkatetrar kan orsaka sepsis. Om perifera infarter också gör det är dåligt studerat, både i Sverige och internationellt, säger han.
Forskarna började tillsammans med ambulansens personal undersöka hur det gick till när infarter sattes.

– Det visade sig att de inte tvättade tillräckligt och med fel tvättmedel. Dessutom behövdes ordentlig information om att pvk:erna kan utgöra en smittrisk. Bara det att vi lyft frågan och diskuterat gör att man skärper sig och det är bra, säger Fredrik Hammarskjöld.

Så här förändrade de:

• De tidigare tvättorkarna, små våtservetter som ibland hann bli lite torra, bedömdes otillräckliga. Ambulanssjuksköterskorna började tvätta flödigt med klorhexidinsprit.

• De pvk:er som inte satts in på ett tillräckligt ren och sterilt sätt markeras med ett stort kryss. Det betyder att den byts snarast på sjukhuset.

• Undervisning om hygienrutiner och infektionsrisk. Hygienrond och förbättring av rutiner.

Viktigt att byta

– Vi har sagt hela tiden att livet går före vårdhygienen. Men har infarten satts under otillräckliga omständigheter ska den bytas.

Nu ska en kollega till Fredrik Hammarskjöld fortsätta med forskning på området.

– Det behövs verkligen. Att sepsis kan orsakas även av pvk är något av ett uppvaknande. Det har talats om det vid två större forskarkongresser nyligen. Få patienter får infektionen på det sättet, men i och med att så gott som alla patienter på sjukhus får en infart, så blir det ändå en hel del fall. Det kan vara hudbakterier och även svamp som förs in i blodbanan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida