Inget jobb utan leg

Inget jobb utan leg
Ett alternativ är att jobba som undersköterska i väntan på legitimationen. Foto: Istockphoto

Nya regler. Efter årsskiftet blir det svårare att anställa sjuksköterskor som inte har fått ut sin legitimation.

Nu skrotar Socialstyrelsen den föreskrift som gjort det möjligt för arbetsgivare att erbjuda sjukskötersketjänster till nyutbildade som ännu inte fått ut sin legitimation samt studenter som läst termin fem. ?

Såväl Svensk sjuksköterskeförening som Vårdförbundet har länge krävt att undantaget ska slopas. De menar att arbetsgivare utan större reflektion anställer termin 5-studenter under somrarna för att klara sin bemanning. ??

— Och det har blivit allt vanligare. ?Vi anser att arbetsgivarna har överutnyttjat den här undantagsregeln, säger Ami Hommel, ordförande i Sjuksköterskeföreningen.?

Från och med den 1 januari nästa år upphör alltså föreskrifterna. I stället införs en regel som säger att den som vill anställa en icke-legitimerad som sjuksköterska måste få saken prövad enskilt av Socialstyrelsen.

?Gastón Fernández Palma är jurist på Socialstyrelsen och en av dem som utredde borttagandet av föreskriften. Han påpekar att det var ett generellt undantag och alltså något som arbetsgivaren själv fick ta ställning till. Nu kommer det omvända att gälla.

?— Om arbetsgivaren vill anställa studenter som vikarier för sjuksköterskor så får de höra av sig till oss. Det finns inga regler om vem det går att söka undantag för, man behöver exempelvis inte ha läst fem terminer. Om det sedan beviljas är en annan sak. Det görs en individuell prövning, säger Gastón Fernández Palma.

??Slopandet av föreskriften har flera orsaker. Det ansågs inte patientsäkert att utan prövning från Socialstyrelsen tillåta enskilda att arbeta som sjuksköterskor innan de fått sin legitimation.?

En annan orsak är att sjuksköterskeutbildningarna är utformade på olika sätt.?

— Vi kan alltså inte med säkerhet säga att de som läst fem terminer kan si eller så mycket. Därför är det mindre lämpligt med ett generellt undantag, säger Gastón Fernández Palma.?

Ami Hommel på Sjuksköterskeföreningen välkomnar beslutet.

?— Det känns som en seger, tycker jag. Vården blir säkrare, men det är också bra för studenterna. Gör du ett misstag utan att ha legitimation kan du få problem med att över huvud taget bli sjuksköterska, säger hon.

Nu kortas väntan på leg

  • I samband med regeländringen lovar Socialstyrelsen att ansökan om legitimation ska gå snabbare. Högst två veckor ska handläggningstiden få ta om alla papper är med.
  • Du som anställs i höst eller vinter, men börjar arbeta efter årsskiftet omfattas inte av beslutet.
  • Dessutom kommer det fortfarande att vara möjligt att anställa sjuksköterskor som ännu inte har fått sin legitimation, exempelvis som undersköterskor.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida