Hemsjukvård

Inhyrda sjuksköterskor ansvarade för 150 patienter var

Inhyrda sjuksköterskor ansvarade för 150 patienter var
Mats Runsten är ordförande i Vårdförbundet Skåne. Foto: Anders Olsson

Efter att Vårdförbundet slagit larm om hur låg bemanningen inom Attendos hemsjukvård i Helsingborg varit i sommar kan Arbetsmiljöverket komma att granska verksamheten.

När Vårdförbundet kontrollerade bemanningen visade det sig att det i mitten av juli endast var sju sjuksköterskor i tjänst. Tillsammans ansvarade de för mellan 620 och 640 patienter, det vill säga i snitt drygt 90 patienter per sjuksköterska.

Fyra av sjuksköterskorna var inhyrda från bemanningsbolag. Två av dem ansvarade vardera för 150 patienter.

Enligt Attendo beror den ansträngda personalsituationen på att det varit svårt att få tag på sjuksköterskor.

– Det här är tyvärr inget nytt, vi har flera gånger noterat att bemanningen inom Attendo hemsjukvård i Helsingborg varit för låg. Nu under sommaren har läget blivit än värre, säger Vårdförbundet Skånes ordförande Mats Runsten.

”Måste erbjuda bättre villkor”

På frågan vad Attendo måste göra för att få tillräckligt med sjuksköterskor svarar han att det precis som inom alla andra verksamheter är frågan om tillgång och efterfrågan.

– Kortsiktigt får väl Attendo fortsätta med bemanningsföretag, men på längre sikt måste de rekrytera egen personal genom att ge goda villkor i form av lön, arbetstider och tid för kompetensutveckling.

När Attendo tog över hemsjukvården i Helsingborg 2013 fanns det totalt 21 sjuksköterskor anställda dagtid på vardagarna. På kvällar och helger fanns sjuksköterskor tillgängliga via ett annat privat företag.

I sin anmälan till arbetsgivaren, med kopia till Arbetsmiljöverket, berättar Vårdförbundet att Attendo i stort sett ansvarar för lika många patienter i dag som för tre år sedan, men att det nu endast finns nio sjuksköterskor, varav två är sjukskrivna. De arbetar dessutom kvällar och nätter.

Flera incidenter

Enligt Vårdförbundet har det på grund av den besvärliga personalsituationen inträffat flera incidenter under sommaren. En patient som låg inne för tarmvred återkom till hemmet med tre olika medicinlistor. En patient med blodförtunnande medicin hade fem olika dosetter delade med olika veckodoser. En tredje patient med diabetes som skulle ha slutat med sitt insulin i början av juli fick insulinet i ytterligare drygt en vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida