Inte sämre vård med privata företag enligt masarnas riksorganisation

Inte sämre vård med privata företag enligt masarnas riksorganisation
Äldreomsorgen har hamnat i centrum för debatten den senaste tiden. Just nu är det det privatägda Carema som står i centrum men flera kommunalt drivna verksamheter har också blivit hårt kritiserade på senare tid. Arkivbild: Colourbox

Uppmärksamheten kring Caremas skötsel av Koppargårdens äldreboende har satt fokus på problemen inom äldrevården. Men Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor anser inte att äldrevården är sämre inom privat verksamhet jämfört med den kommunala. De skulle gärna se en mer nyanserad debatt om hur äldrevården fungerar i dag.

– Det är bra att visa på det som inte fungerar. Om man granskar hittar man alltid sådant som kan bli bättre. Men man måste komma ihåg att det också fungerar väldigt bra för de gamla på de flesta håll, säger Mårten Davidsson, tillförordnad ordförande för Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Socialstyrelsen granskar

Att Socialstyrelsen ska granska hur kommunerna säkerställer kvaliteten på äldreboendena är något som han välkomnar.

– De håller på med en bred inspektion av demensvården nu. Om de kan göra ännu fler inspektioner för att säkerställa kvaliteten så ser vi det bara som en draghjälp för vårt arbete.

Sämre bemanning

Mårten Davidsson tycker inte att hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen har blivit sämre generellt sett.  Tvärtom. I dag finns säkrare rutiner, uppföljningssystem och riskbedömningar på ett helt annat sätt än tidigare.

– Däremot har man nog dragit ner på bemanningen, vilket gör att personalen har svårt att hinna med så mycket mer än den basala omvårdnaden. Tiden saknas för promenader och annan stimulans, säger han.

Att vården skulle vara sämre inom de privata vårdföretagen har han heller inte sett några belägg för.

– Min bild är att de privata företagen har kommit väldigt långt och är duktiga i sitt kvalitetsarbete, säger Mårten Davidsson.

Bättre äldrevård i dag

Maria Ekelund Dannert är mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska,  och kvalitetsutvecklare inom Attendo och har arbetat länge inom vården.

– Äldreomsorgen har blivit mycket bättre än när jag började 1979. Från att vara ett paket på långvården är de äldre i dag egna individer. Vi tar reda på vad som är viktigt för var och en och kan ge en mycket bättre vård numera.

Maria Ekelund Dannert har arbetat både inom den kommunala och privata sektorn. Hon anser att den privata sektorn till och med är bättre när det gäller att säkerställa kvaliteten.

– Vi har väldigt bra koll på vår verksamhet, men vi granskas mycket hårdare och det slås upp större när det sker misstag inom den privata vården.

Anhöriga blir oroliga

Liksom Mårten Davidsson tycker hon ändå att det är bra att missförhållanden uppmärksammas, men hon skulle vilja nyansera bilden av en äldreomsorg i total kris.

– När det är dåligt på ett håll blir alla anhöriga i hela Sverige oroliga, men de flesta ställen är faktiskt bra och ger god vård, säger Maria Ekelund Dannert.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida