Intern konflikt på Koppargården anmäls till Arbetsmiljöverket

Det är inte bara patienterna som far illa på Caremas äldreboende Koppargården i Vällingby utanför Stockholm. Sedan ett och ett halvt år pågår också en intern strid mellan flera av sjuksköterskorna och den läkarorganisation som har det medicinska ansvaret på boendet. Nu kopplas Arbetsmiljöverket in.

18 november 2011

Konflikten har blivit så infekterad att Vårdförbundets huvudskyddsombud, Magdalena André, vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. 

– Situationen är orolig och väldigt osäker för sjuksköterskorna. De känner sig otrygga i sitt arbete. Carema har inte lyckats lösa problemet. Därför har jag nu skickat in en anmälan för prövning, säger hon till Vårdfokus. 

Sjuksköterskornas kompetens

 Enligt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, som är en av dem som flera gånger slagit larm om missförhållandena på Koppargården, har så många som 22 sjuksköterskor lämnat verksamheten sedan Carema tog över den 2008. 

Konflikten eskalerade i september i år efter att läkarorganisationens verksamhetschef i en rapport till stadsdelsförvaltningen påtalat en rad missförhållanden på Koppargården. Det var den rapporten som Dagens Nyheter så småningom fick tag på och som blev början på den debatt om vanvård som uppmärksammats i medierna på senare tid. Bland annat beskrivs hur en patient dött till följd av blodförgiftning som i sin tur orsakats av ett illa skött sår och att patienterna på Koppargården är undernärda. 

Flera av sjuksköterskorna tog mycket illa vid sig och uppfattade det som ett angrepp på dem; att de brast i kompetens vad avser såväl omvårdnad, sårvård som basala hygienrutiner. 

Skapar osäkerhet

 Birgitta Bartal, sjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen, berättar att konflikten med läkarorganisationen startade för ett och ett halvt år sedan. 

Läkarorganisationens verksamhetschef arbetade tidigare som läkare på Koppargården. Då fungerade allt bra, enligt Birgitta Bartal. Men så tog en annan läkare över hans roll på boendet. 

Enligt Birgitta Bartal betedde sig den nya läkaren illa mot framför allt vissa sjuksköterskor. Läkaren tvingades sluta och ersattes av den läkare som i dag tjänstgör på Koppargården. Men enligt flera av sjuksköterskorna blev det inte bättre. De anser tvärtom att läkarens beteende har skapat en stor osäkerhet i sjuksköterskegruppen. 

Ord står mot ord

 Läkaren anklagas bland annat för att ändra i e-dosrecept utan att meddela de sjuksköterskor som berörs av ändringarna, för att undanhålla eller försena återrapportering av provsvar, för att inte finnas tillgänglig på telefon och för att vägra besöka patienter i akuta situationer. 

Läkaren själv dementerar alla påståenden. Hon säger sig inte ens ha hört talas om eller sett anklagelserna, som tydligt finns uppradade i Carema Cares svar på den arbetsmiljöanmälan som Vårdförbundet skickade till arbetsgivaren i oktober i år, den anmälan som nu gått vidare till Arbetsmiljöverket. 

Lista gick runt

 – Jag vet bara att det gick runt en lista med negativa synpunkter om mig. Det fick jag höra av en sjuksköterska som vägrade att skriva på, säger hon till Vårdfokus. 

Enligt läkaren skickades listan runt av en av Caremas egna HR-konsulter. 

– I stället för att ta på sig de brister som nu kommit fram och som läkarorganisationen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen flera gånger påtalat vill Carema fokusera på att det finns en konflikt mellan sjuksköterske- och läkargruppen, säger läkaren samtidigt hon kallar de sjuksköterskor som stått för kritiken mot henne för ”caremaianer”. 

Alla står inte bakom kritiken

 Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Marie Sundström, intygar att det inte är alla sjuksköterskor som står bakom kritiken mot läkarna. Själv säger sig Marie Sundström ha förtroende för läkarorganisationen. Hon tycker det är bra att läkarna har påtalat missförhållanden. 

Enligt verksamhetschefen och den medicinskt ansvarige läkaren inom läkarorganisationen ligger det inte någon sanning i sjuksköterskornas påståenden. 

– Det här handlar om att våra doktorer blivit trakasserade under en längre tid, av vissa specifika sjuksköterskor. Vi har begärt att få träffa sjuksköterskorna på Koppargården för att diskutera vården och patientsäkerheten, men det har Caremas ledning vägrat att låta oss göra. 

Vårdfokus har utan resultat sökt den tillförordnade verksamhetschefen på Koppargården för att höra hennes version av vad som har hänt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida