personcentrerad vård

Internationell kvalitetskonferens hålls i Göteborg

Internationell kvalitetskonferens hålls i Göteborg
Vårdförbundets vårdstrategiska chef, Lisbeth Löpare Johansson, är en av talarna på den internationella kvalitetskonferensen. Foto: Vårdförbundet

Personcentrerad vård är en viktig punkt under konferensen om utveckling av hälso- och sjukvården som inleds i dag. Vårdförbundets Lisbeth Löpare Johansson ser att det behövs stora förändringar i vården. 

En av världens största kvalitetskonferenser om hälso- och sjukvård, International forum on quality and safety in healthcare, IHI, hålls i Göteborg. 3 000 deltagare från omkring 70 länder har anmält sig och i år riktar sig en del av programmet särskilt till sjuksköterskor och barnmorskor.

– Vi ser att vården behöver göra stora förändringar och en personcentrerad vård – som utgår från patientens perspektiv – ger bättre vårdresultat, samtidigt som vi använder pengarna bättre och personalens arbetsvillkor förbättras. IHI-konferensen är, både nationellt och internationellt, en av de största arenorna som lyfter hälso- och sjukvårdens utveckling och behov av förändring, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Drivande sjuksköterskor

Vårdförbundet har varit drivande i att ta fram ett program för sina medlemsgrupper. En av de omkring 40 programpunkter som finns att välja på är Nurses forging a culture of person-centred care där Britt-Marie Banck, mottagare av Vårdförbundspriset 2013, är en av dem som berättar om hur hon driver utvecklingen av vården.

På dialysenheten där hon arbetar har de skapat en modell kallad självdialystrappan. Inga tidsramar finns utan varje patient tar ett steg vidare när det passar dem. Individuella behov och förutsättningar bestämmer takten. Patienten går från att först vara gäst på självdialysen, via att sköta maskinen och sticka sig under viss tillsyn, till att slutligen klara behandlingen på egen hand.

”Jag ser mig som en coach”, sa Britt-Mari Banck till Vårdfokus när hon fick Vårdförbundspriset, och förklarade att den stora skillnaden mellan att vara coach och att vara sjuksköterska är att coachen ger patienterna kunskap och lär dem att vara aktiva i den egna vården.

Viktigt huvudspår

Den personcentrade vården och sjuksköterskan som pådrivare av förändring är ett huvudspår på IHI-konferensen och både Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, och Lisbeth Löpare Johansson finns bland talarna.

– I de konferenspunkter som Vårdförbundet finns med i märks den personcentrerade vården starkt. Att skapa vården tillsammans med patienten och att belysa hur det gör vården både effektivare, mer etisk, och till bättre arbetsplatser är ett viktigt tema, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Förutom programpunkter som Empowering nurse leadership, Nurses forging a culture of person-centred care och Nurses as key integrators of patient and family care kommer välkända talare att finns på plats i Göteborg. Bland dem Grete Christensen, ordförande för danska sjuksköterskeförbundet och för Sjuksköterskors samarbete i Norden, SSN, Judith Shamian, ordförande för International council of nurses, ICN, och Maureen Bisognano tidigare ordförande, Institute for Healthcare Improvement, IHI.

– Det är spännande att vi är med och driver utvecklingen av vården – både ute på arbetsplatserna och, som här, på den stora globala arenan. Jag hoppas att de här dagarna innebär att frågan om förändring tar ett stort steg framåt, säger Lisbeth Löpare Johansson.

IHI anordnar sin årliga världskonferens för 21:a gången. Den har bara hållits i Sverige en gång tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida