Barn och unga

Internetbehandling kan hjälpa unga med ont i magen

Internetbehandling kan hjälpa unga med ont i magen
Drygt åtta procent av Sveriges unga har besvär med förstoppning, gaser, diarré och ont i magen, så kallad IBS. Artkivbild: TT

Kognitiv beteendeterapi via nätet kan vara ett behandlingsalternativ för ungdomar med IBS, irritable bowl syndrome, visar en ny studie från Karolinska institutet.

För barn och unga som besväras av känslig tarm, IBS, finns i dag få behandlingsalternativ. Hos vuxna har tidigare studier visat att genom att stegvis närma sig symtomen i stället för att undvika dem, kan besvären lätta. Exponeringen sker genom kognitiv beteende terapi, kbt.

Nu har forskare vid Karolinska institutet låtit ungdomar mellan 13-17 år pröva samma metod. 101 tonåringar lottades att antingen delta i kbt under tio veckor eller sättas upp på en väntelista. Kbt-gruppen fick olika övningar där de utmanades att inte undvika symtom utan sakta men säkert provocera fram dem i stället. Bland annat kan det handla om att prova maträtter som de undvikit.

Långvarig effekt

Resultet jämfördes mellan de olika grupperna. De ungdomar som fick kbt upplevde: 

  • Minskade magsymtom och minskad smärta
  • Mindre frånvaro från skolan
  • Mindre medicinanvändning
  • Minskad oro över magsymtomen
  • Minskat undvikande av situationer som kan ge magsymtom
  • Ökad livskvalitet

De positiva effekterna höll i sig även sex månader efter behandlingen. 

Forskningen ingår i projektet ”Ont i magen” som drivs av Karolinska institutet, Sachsska barn-och ungdomssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Stockhholms läns landsting. Där pågår även en behandlingsstudie för de yngre barnen (8-12 år) som har IBS och annan funktionell buksmärta.

Artikeln ” Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial”, har publicerats i American Journal of Gastroenterology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida